Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Skåne går tillsammans mot brott

25 juni 2018

Samarbetet Skåne tillsammans mot brott, där Kriminalvården deltar, har upprättat en handlingsplan.

Samarbetet, som pågått sedan årets början, syftar till att brottsligheten i Skåne ska minska. Tillsammans ska deltagarna från Kriminalvården, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren arbeta för att öka människors trygghet genom olika brottsförebyggande insatser.

Handlingsplanen innehåller flera insatser och pekar ut ansvariga aktörer för varje insats. Insatserna är:

  • Utvecklad avhopparverksamhet i Skåne
  • Samverkan för färre återfall i brott
  • Metodstöd för insatser mot otillåten påverkan
  • Utveckling av brottsförebyggande arbete på lokal nivå
  • Ökad kvalitet på överenskommelser och medborgarlöften
  • Utvecklad samverkan kring mäns våld mot kvinnor

Näringslivet naturlig aktör

– Insatserna speglar ett flertal problemområden varav de flesta angår Kriminalvården som exempelvis att förebygga återfall i brott, avhopparverksamhet och otillåten påverkan, säger Per Björkgren, Kriminalvårdens regionchef i Syd. 

Kriminalvården är sammankallande kring insatser för färre återfall i brott.

– Vi har valt att fokusera på intagna med korta strafftider eftersom det är särskilt viktigt att samarbetet fungerar kring dessa personer, säger per Björkgren.

Han tror att samarbetsplattformen kan bli mycket viktig för Kriminalvårdens fortsatta arbete med att samordna sig kring klienten med rätt insatser.

Arbetsgrupper inom varje insats formas i sommar och startar sitt arbete i höst.