Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Frivårdschefen som arbetar i EU

18 maj 2018

Maria Lindström är till vardags chef för frivården Stockholms län, men sedan årsskiftet arbetar hon som Liaison and Policy Officer på den europeiska frivårdsorganisationen CEP.

CEP arbetar bland annat med att förstärka frivårdens roll i Europa och att öka professionaliseringen av frivårdens arbete. Huvudkontoret ligger i Utrecht, Holland, dit Maria rest ett antal gånger sedan januari.

– Kriminalvården verkar i en internationell kontext. En stor del av den forskning som vi byggt den moderna frivården på kommer från andra länder. Genom att titta på utvecklingen i andra länder kan vi ligga i framkant både vad gäller metoder i behandling och vårt säkerhetsarbete. Vi behöver inte alltid "uppfinna hjulet".

Hemma med europeiska kollegor

När det gäller särskilt komplexa utmaningar som våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, krävs ett internationellt och framför allt europeiskt samarbete. Här finns mycket kunskap att hämta från andra länder. Ett exempel är användandet av gemensamma riskinstrument för bedömning av dessa ärenden.

– Det är utvecklande och utmanande att arbeta i en internationell frivårdskontext, och jag slås av hur många likheter som ändå finns i frivården i de olika länderna i Europa. Jag känner mig direkt "hemma" när jag träffar europeiska kollegor. Många av de frågor vi funderar på i Sverige när det gäller frivårdsarbetet är samma i andra länder. Det kan handla om arbetsmetoder, hur man organiserar arbetet, ärendebelastning, att verka i spannet stöd-kontroll och andra frågor. Precis som att vi behöver samverka över myndighetsgränser behöver vi också samverka över nationsgränser. CEP anordnade till exempel nyligen tillsammans med den europeiska fängelseorganisationen en workshop om psykisk ohälsa i Dublin. Klienter med psykisk ohälsa finns naturligtvis både i fängelse och frivård och problematiken är likartad oavsett vilket land man befinner sig i.

Aktuella frågor

En annan fråga som har relevans för Kriminalvården är lagstiftningen kring överföring av straffverkställigheter, där det bland annat finns ett rambeslut om rättigheten att föra över frivårdsverkställigheter inom EU för klienter som stadigvarande bor i ett annat land. I Sverige är det Rättsenheten på huvudkontoret som hanterar överföringarna, men alla frivårdsinspektörer behöver känna till ramlagstiftningen så att de kan informera klienterna.

I april anordnade CEP en konferens i Zagreb om elektronisk övervakning, ett mycket aktuellt ämne för den svenska frivården som nu utvecklar arbetet med GPS-boja. Konferensen lockade 240 deltagare från 40 olika länder runt om i världen.

– Jag hoppas kunna återkomma med jämna mellanrum under året för att sprida information om olika initiativ i Europa. Jag vill också uppmuntra alla som är intresserade att söka tjänstgöringsmöjlighet inom ramen för Kriminalvårdens internationella enhet. Trots att jag enbart arbetat i fem månader med det här uppdraget, så har jag redan fått möjlighet att både informera om den svenska frivården och samtidigt tagit del av många spännande initiativ inom EU och Europarådet.  Jag har deltagit på möten i EU-parlamentet och hunnit hålla en presentation om radikalisering bland frivårdens klienter i Europarådet.


CEP

CEP står för Confederation of European Probation. Organisationens syfte är att stärka frivårdens roll och öka professionaliseringen inom frivården. CEP syftar också till att genom europeiskt utbyte utöka kunskapen inom områden relevanta för frivården runt om i Europa. Organisationens vision är:  To contribute to safer communities by rehabilitating and reintegrating offenders and providing the best possible interventions to reduce offending and the impact of crime.  37 länder och ett antal stora organisationer är anslutna till CEP.

Tjänstgöring utomlands hanteras av Internationella enheten inom Kriminalvården.