Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Fler beslut om avskildhet visar ny statistik

30 maj 2018

Det tas allt fler beslut om avskildhet på svenska anstalter. Det visar Kriminalvårdens sammanställning av statistisk från det gångna året.

Kriminalvården har i vissa fall rätt att hålla en intagen i avskildhet.  Det kan vara nödvändigt av ordnings- och säkerhetsskäl, eller till exempel vid utredning av misskötsamhet.

Siffror i Kriminalvård och statistik 2017 (KOS) visar att antalet beslut om avskildhet ökat med över 2 000 mellan åren 2015 och 2017, från 13 121 till 15 177. Mer än en tredjedel av besluten togs på grund av ordnings- och säkerhetsskäl.

- Vi har en högre beläggning på anstalterna, och fler yngre intagna med en multikriminell bakgrund som är svårare att hantera. Ändrade rutiner, arbetssätt och vårt förebyggande säkerhetsarbete spelar också in när det gäller ökningen av antalet beslut om avskildhet, säger Kenneth Holm, säkerhetsdirektör.

Främst är det korta avskildheter som ökat. Omkring två tredjedelar av de avskildheter som avslutades mellan 2015 och 2017 varade i mindre än ett dygn.

Mer från KOS 2017

  • Siffror visar att hälften av häktningarna förra året var kortare än en månad. 13 procent av häktningarna varade i fyra månader eller mer.
  • De senaste åren har antalet narkotikabrottsdömda stadigt ökat både i anstalt och inom frivården. Den utvecklingen fortsatte även under 2017.
  • Under 2017 ökade medelbeläggningen i anstalt för första gången på 12 år.  Även medelbeläggningen i häkte har ökat de senaste åren.
  • Andelen återfall i brott med kriminalvårdspåföljd har minskat sedan slutet av 90-talet och fortsätter att ligga kvar på i stort sett samma låga nivå, 30 procent. Mellan 2014 och 2017 är det enbart inom skyddstillsyn som andelen återfall ökat.        

Här hittar du KOS 2017