Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Gabriella Boijsen, utredare på Kriminalvården, berättar om behandling för klienter som är dömda för våld mot närstående.


Kriminalvården på Kvinnofridskonferensen

30 maj 2018

Vad kan Kriminalvården göra för att minska risken för återfall i brott, hur tar myndigheten hänsyn till brottsoffren och hur kan samverkan mellan myndigheter göra arbetet mer vattentätt? Det är frågor som ställs under Kriminalvårdens seminarium under Kvinnofridskonferensen 2018.

Med två fiktiva fall, som var ett hopkok av verkliga erfarenheter från föreläsarna, beskriver seminariet ”Våldsutövarens tid i Kriminalvården” förövarens väg från misstanke till genomförd verkställighet. Utredaren Gabriella Boijsen och programledaren Jacob Andersson beskriver hur Kriminalvården arbetar med att identifiera klientens risk för att återfalla i brott, behov av insatser och mottaglighet för olika behandlingsprogram - hela tiden med brottsoffrens skydd i beaktning.

Gabriella Boijsen säger att männen som slår oftast förnekar brottet, i synnerhet innan en dom har fallit. Men den fiktiva klienten Daniel bedömdes vara mottaglig för behandling.

– Han nekade till brott initialt, men bedömdes vara mottaglig utifrån viss probleminsikt, berättar Gabriella Boijsen.

Klienten får insikt under behandlingens gång. Han inser hur mycket våldet har påverkat de anhöriga - att han bär skulden för att hans barn har bevittnat våld - en viktig insikt, menar Gabriella Boijsen.

Myndighetssamverkan är viktigt

Jacob Andersson berättar att myndighetssamverkan var viktig i det andra fiktiva fallet, med en sexualbrottsdömd klient. Brottsoffret ville fortsätta hålla kontakten med klienten.

– Kriminalvården hade dialog med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.  Brottsoffret fick bra stöd, vilket resulterade i att kontakten upphörde, berättar Jacob Andersson.

Seminariet avslutas med en kort diskussion med flera representanter från andra myndigheter och organisationer. En av frågorna är hur Kriminalvårdens kompetenser kan spridas.

– Ni är vana att föra och leda de här samtalen: det vore inte så dumt att sprida den, säger en åhörare från en annan myndighet.

– Vi tar med oss det. Det är därför vi är här – för att berätta vad vi i Kriminalvården gör och var andra behöver ta vid, säger Maya Wolinder Lind, Kriminalvårdens expert i frågan.

Hon är nöjd med konferensen i sin helhet och hoppas nu på att Sveriges myndigheter är ett steg närmare mot bättre samverkan.

– Vi har fått ut mycket, vi har talat om både brottsoffer och våldsutövare ur många olika aktörers perspektiv. Konferensen bidrar med kunskap från olika nivåer, alltifrån mindre organisationer till regeringskansliet.

 

Kvinnofridskonferensen 2018 

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, där Kriminalvården ingår, arrangerar för tredje gången Kvinnofridskonferensen 29-30 maj. Årets upplaga har namnet "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder".

År 2017 började en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla i Sverige. Strategin innehåller fyra målsättningar:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling. 

Konferensen innehåller 28 seminarier som har dessa mål som teman.

Kriminalvården håller i två seminarier: ”Våldsutövarens tid i Kriminalvården” med expert Maya Wolinder, utredare Gabriella Boijsen och programledare Jacob Andersson och ”Hedersrelaterat våld och förtryck” med forskningsledare Jenny Yourstone.

Förutom seminarierna hålls fyra gemensamma programpunkter i stora kongresshallen. Som huvudtalare återfinns Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg som presenterar sin utredning om utövare av våld mot närstående, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, professor i kvinnomedicin Gun Heimer, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt med flera. Inom några dagar kommer webb-sändningarna att sändas i repris på SKL Play