Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

De kvalificerade programledarna Susanne Carlsson och Elvar Jonsson i samtal med kursledaren och psykologen Johan Eriksson.


Med större mod i det svåra

15 maj 2018

Kriminalvården har utbildat sina första kvalificerade programledare. De ska kunna ge klienterna ett ännu bättre stöd i förändringsprocessen.

Det senaste året har sex av Kriminalvårdens programledare lagt i snitt en dag i veckan på en kvalificerad programledarutbildning i intern regi. De är smått lyriska över kursen.

Det har gett mig fördjupad kunskap i behandling och mer mod att våga stå kvar när det är svårt, berättar Susanne Carlsson på Frivården Halmstad.

Hon är en av Kriminalvårdens programledare, vars uppgift är att leda olika behandlingsprogram för klienter. Den kvalificerade programledarutbildningen kom till för att ge redan skickliga programledare möjlighet att vidareutvecklas i sin yrkesroll. 

Bättre förståelse

Jag anser att jag blivit betydligt bättre på att förstå och bemöta klienterna tack vare utbildningen, säger Elvar Jonsson på Frivården Malmö.

Kursdeltagarna och utbildarna, som är psykologer på huvudkontoret, har träffats knappt en gång i månaden. De har arbetat utifrån temana behandlarrollen, behandlingseffektivitet respektive klientanpassning, haft litteraturseminarier och föreläsningar och praktiskt tillämpat sina kunskaper genom rollspel.

Spetskompetens att använda

De har även fått handledning med utgångspunkt i de behandlingsprogram de arbetar med till vardags. Under kursen har de skrivit varsin uppsats kring bland annat svartsjuka, stalking och pedofili.   

Förhoppningen är att deras spetskompetens ska användas i Kriminalvårdens verksamhet, exempelvis till workshops och stöttning av kollegor i komplexa klientfall.

Många har redan fått större kollegialt ansvar kring behandlingsfrågor på sin arbetsplats, berättar kursansvarige psykologen Johan Eriksson.

Vadå programledare?

Kriminalvården har olika behandlingsprogram för klienter som vill ändra sin livsstil och som har medel till hög risk att återfalla i brottslighet.

Programmen riktar sig mot olika typer av brott och problematik: allmänkriminalitet, våld, partnervåld, sexualbrott, adhd samt missbruk och beroende. Utöver det har Kriminalvården samtal för att motivera klienter att förändra sina liv och delta i programverksamhet som syftar till att klienten inte ska återfalla i brott eller missbruk.

Den som leder programmen är programledare och arbetar med klienter på anstalt eller inom frivård. Programledarna är utbildade och certifierade i ett eller fler behandlingsprogram.

För att få vidareutbilda sig till kvalificerad programledare krävs att programledaren har en akademisk examen med beteendevetenskaplig inriktning, är certifierad i minst ett av Kriminalvårdens program samt är en van programledare.