Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kjell-Arne Sköldh på rekryteringsexpot på Stockholms centralstation.


2 552 sökande till Kriminalvården

12 mars 2018

Rekryteringssatsningen som startade i februari i syfte att locka medarbetare till Kriminalvården har varit lyckad. 2 552 personer har sökt till myndigheten.

I och med att Kriminalvården har fått utökat transportuppdrag så behövs cirka 200 tjänster tillsättas, utöver det normala rekryteringsbehovet i år. För att locka nya medarbetare har Kriminalvården annonserat i sociala medier och ställt ut både på Stockholms centralstation och i Nordstan, Göteborg.

– Vi är positiva till gensvaret. Vi tror att aktiviteterna på sociala medier och utställningarna i Stockholms central och Nordstan har gjort att folk har fått upp ögonen för oss,  säger Kjell-Arne Sköldh, kriminalvårdschef på HR-avdelningen.

Just nu arbetar rekryteringskoordinatorer som finns på varje kompetenscenter med att gå igenom ansökningarna och rekryterare har börjat intervjua potentiella medarbetare.

– Intervjuerna började för drygt en vecka sedan, alltså redan innan ansökningstidens slut, eftersom det är sådana stora volymer det handlar om, säger han.

Rekryteringen sker till hela myndigheten och inte bara till transportuppdraget.

– Vi använder den nationella annonsen till att göra den ordinarie ersättningsrekryteringen till anstalt, häkte och nationella transportenheten på respektive ort, säger kompetensförsörjningschef Martin Klaar.

Ansökningstiderna har redan förlängts med två veckor på fyra orter som behöver fler sökande. Fler orter kan komma att få förlängd ansökningstid.

– Det ser vi först när vi vet vilka personer det är som har ansökt om jobb hos oss, säger Kjell-Arne Sköldh.

I april 2017 ändrades lagstiftningen som reglerar transporter av frihetsberövade. Sedan 1 januari 2018 är Kriminalvården fullt ut huvudansvarig för transporter av klienter från SiS (Statens institutionsstyrelse) och Migrationsverket samt patienter från landstingens tvångsvårdsinrättningar. Vi har också det långsiktiga ansvaret för transporter från Polisen. Rekryteringar för att klara av en ökning av transporter pågår. 

Läs mer: