Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Joacim Trybom och Jan-Ove Olsson på Kriminalvårdens servicecenter har fått förstärkning.

Deras nya kollega - en robot

14 mars 2018

Kriminalvårdens servicecenter har fått en annorlunda medarbetare som ska hjälpa till med vissa enkla arbetsmoment. Den nya kollegan är Kriminalvårdens första robot.

Alfa Digital är morgonpigg och jobbar främst tidiga morgnar, innan övrig personal ens är på plats på Kriminalvårdens servicecenter i Norrköping.

Den har bland annat provat på att kontrollera fakturor, påminna om attestering av fakturor via mejl samt lägga upp listor över vilka i verksamheten som beställt namnbrickor. Samtliga arbetsuppgifter är rent standardiserade moment som tidigare gjorts manuellt, men som inte kräver bedömning eller åtgärder från servicecentrets personal.

Klarar enkla uppgifter

– Roboten är egentligen inte särskilt smart, men klarar av de här enkla uppgifterna i det test som genomförts, berättar Jan-Ove Olsson, processutvecklare på servicecenter.

Roboten är inte en fysisk robot, utan ett program som ligger på virtuella servrar och virtuella datorer som utför de uppgifter den blir instruerad att göra. Alfas uppgift är att frigöra tid för servicecentrets personal till mer kvalificerade och kvalitetssäkrande arbetsuppgifter.

– Vi ser införandet av roboten som en effektivisering. Vi vill fortsätta utöka vårt tjänsteinnehåll och kunna ta oss an nya arbetsuppgifter, förklarar servicecentrets chef Joacim Trybom, som poängterar att inga tjänster riskerar att dras in på grund av Alfa Digital.

Kommer starkt i samhället

Faller den just påbörjade pilotdriften väl ut är tanken att Alfa ska få fler liknande arbetsuppgifter framöver, exempelvis sköta vissa moment kring Kriminalvårdens interna resebeställningar och ytterligare fakturahantering.

– Den här typen av robotisering av enklare arbetsmoment kommer starkt i samhället och är redan vanligt förekommande på många håll i både offentlig och privat verksamhet. Det pågår även diskussioner kring om den här typen av lösning kan vara användbar på flera områden i Kriminalvården, berättar Joacim Trybom.

Kriminalvårdens servicecenter

Kriminalvården startade ett eget servicecenter (KSC) 1:a januari 2015 som en del av processen att modernisera myndigheten. KSC stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administration för chefer och klientnära personal genom en blandning av centralisering och utökat stöd/hjälp. KSC fungerar som en väg in för frågor och har som mål att lösa alla frågor och problem på ett vänligt och professionellt sätt. KSC återfinns fem minuter från Norrköpings resecentrum, på Norra Promenaden 86.