Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Den kommande appen Utsikt ska hjälpa dem som dömts till frivård. Appen är unik i sitt slag.

Dömda testar behandling i mobilen

2 mars 2018

Snart lanserar Kriminalvården appen Utsikt, som ska ge stöd åt dem som dömts till frivård. Just nu testas appen av frivårdspersonal och klienter i Norrköping.

 

Syftet med den unika appen är att minska antalet uteblivna besök hos frivården och att ge klienterna fler verktyg kopplade till behandlingen.

- Kalender och påminnelser om handläggarsamtal och behandlingstillfällen är en del. En annan del är att klienterna kan få sina övningar från samtal och behandlingsprogram i appen och kan spara svaren samt sina mål där, säger Jerry Simonsson,  produktägare och kravställare på Kriminalvården.

Ger stora möjligheter

Det är framför allt behandlingsdelarna som utvecklarna vill att medarbetare och klienter i Norrköping ska testa. Eva Davidsson, programledare vid Frivården i Norrköping, testar den och hon är positiv.

- Appen är ett bra komplement till behandling och handläggarsamtal. Man får anpassa användningen efter varje klients behov men det finns stora möjligheter, till exempel att de kan göra hemuppgifter eller använda den för att träna att stå emot sug, säger Eva Davidsson.

Alla kan vinna

Hon ser också vinster för frivårdspersonalen.

- Som programledare kommer vi att ha en stor hjälp av påminnelserna de får om tider hos oss för samtal och behandling. Och alla kan vinna på det här i längden, hela samhället, säger Eva Davidsson.

Tillsammans med ytterligare sex programledare rekryterar hon klienter som får testa appen. Just nu har de fått ihop fem till tio klienter. 

En pilot av hela appen  med mer fokus på kalenderfunktionen genomfördes på tre andra frivårdskontor förra våren.

Uppskattad dagbok

- Då fick vi positiv feedback från klienter bland annat för dagboken och avslappningsövningarna. Vi upptäckte också vissa tekniska brister som vi behövde rätta till, säger Jerry Simonsson.

Piloten i Norrköping pågår till början av april. Appen, som är unik i sitt slag, kommer att lanseras över hela landet till sommaren om allt går enligt planen.

Om frivården

Frivården är Kriminalvårdens största del med cirka 11 000 klienter.
Frivård innebär kontroll och behandling av dem som döms till frivårdspåföljder.
Genom återkommande strukturerade KBT-samtal och behandling hjälper frivårdspersonalen klienterna att komma åt kärnan till varför de begår brott med syfte att förebygga återfall.
Frivården ansvarar även för övervakning av villkorligt frigivna och gör personutredningar åt domstolarna.