Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

– De beskriver att vi "inte retar upp dem i onödan". En klient blev erbjuden lite kaffe medan han fick vänta på klädmönstring uttryckte efteråt "jag blev inte ens provocerad vid klädbytet som annars brukar sluta i kaos", berättar programledare Helena Blomqvist. Bilden är tagen förra året vid en utbildning i lågaffektivt bemötande.


Nytt bemötande skapar lugn

21 mars 2018

Norrtäljeanstalten utbildade sin personal i lågaffektivt bemötande förra året. Nu har programledarna gjort en sammanställning av insatsen som visar att både personal och klienter är positiva till förhållningssättet. Nu hoppas programledarna att andra anstalter tar efter.

Programledarna Göran Jonsson och Helena Blomqvist har tillsammans med säkerhetsgruppen utbildat sina kollegor på Norrtäljeanstalten i lågaffektivt bemötande under år 2017.

– Vi har fått med oss personalen på detta ett helt år, med högt betyg i utvärderingen och till en låg kostnad. Det har varit lyckat, säger Göran Jonsson.

Han berättar att begreppet lågaffektivt bemötande har blivit vedertaget på anstalten.

– Personalen har börjat  reflektera mer över situationer med klienter och kan säga: "jag var inte lågaffektiv". Vi har kommit långt när vi börjar reflektera över hur vårt beteende kan påverka klienterna. Att vi utvärderar oss själva i arbetet gör det mer troligt att vi förändrar det som fungerar mindre bra, säger Göran Jonsson.

Nu hoppas Göran Jonsson att metoden kan spridas till fler verksamhetsställen. Anstalten genomförde en enkätundersökning som 134 medarbetare svarade på.

– De flesta som svarade var nöjda med utbildningen och anser att de har nytta av den i sitt arbete.

"Du gav mig ett val"

Helena Blomqvist berättar att de har fått respons från klienter som upplever att de inte går upp i affekt i kontakt med personal som tidigare.

– De beskriver att vi "inte retar upp dem i onödan". En klient blev erbjuden lite kaffe medan han fick vänta på klädmönstring uttryckte efteråt "jag blev inte ens provocerad vid klädbytet som annars brukar sluta i kaos", berättar hon.  

En annan klient, som hade gjort sig skyldig till misshandel på intagna i en klass 2-anstalt, skulle flyttas till Norrtäljeanstalten, men var missnöjd med beslutet.

– Visst blev han förvånad när jag ringde och pratade med honom om hur han kände inför omplaceringen och visst var han både arg och förvirrad men vi kom överens om att fortsätta samtalet så fort han ankom Norrtälje, berättar Göran Jonsson.

De hade ett bra första möte. Tre månader senare frigavs klienten utan någon misskötsamhet.

– Det var ett trendbrott för honom. Under tiden hos oss träffades vi regelbundet och jobbade med strategier för att hantera våldsamt beteende – och han hade tyvärr planerat att använda våld mot oss när han kom, berättar Göran.

Klienten har senare skrivit om sina upplevelser: "Jag har två dagar på mig att gå i cirklar och måla upp och planera dom effektivaste och mest framgångsrika metoderna för att hamna på isol. Om jag då bemöts på ett sådant sätt som ger energi åt mina känslor, att någon häller bensin på elden som på beställning så kommer det att kännas som en vinst för mig."

Det gick dock aldrig överstyr för klienten, vilket han förklarar i följande citat: "Att du (Göran Jonsson reds.anm.) bjöd in dig själv till en lugn diskussion och inte utstrålar något jag kan reagera på, blir i sig en jobbig variabel eftersom jag är inställd på att något annat ska hända. Du sa inte vad som ska hända, du frågade mig vad jag önskade och du lovade inget. Du lyssnade på vad jag sa utan att avbryta och säga att jag hade fel och du gav mig inga förprogrammerade svar. Du gav mig ett val."

Lågaffektivt bemötande

Människor med problemskapande beteende har ofta svårigheter med att reglera affekt då de reagerar med samma affekt som de presenteras för. Förhållningssättet ska hjälpa både klienten med beteendet och personal från att gå upp i affekt. Lågaffektivt bemötande bygger på tre principer:

Principen om affektsmitta: vi påverkas av och påverkar andras känslor.  Därför är det viktigt att vara uppmärksam på egna affekter för att öka chansen att situationen skall präglas av lugn.

Ansvarsprincipen: genom att fokusera på vad jag kan påverka minskar frustration och problembeteenden. Med makten i tjänstemannarollen kommer ett större ansvar i relationerna till klienterna.

Kontrollprincipen: syftet är att hjälpa klienten att behålla eller återfå självkontrollen. Har klienten självkontroll behöver personalen inte ta kontroll. Personalen agerar professionellt som tjänstemän och ska vara medvetna om hur de reagerar som personer.