Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Frivårdsinspektörerna Therese Fager och Jenny Milasten återvände till frivården, efter att ha arbetat en period inom socialtjänsten. Fördelarna med att arbeta inom Kriminalvården visade sig vara ännu fler än de tidigare uppfattat. Foto: Josefin Andersson

"Som att komma hem igen"

20 mars 2018

De lämnade frivården för socialtjänsten – men återvände. ”Vi saknade att jobba inom Kriminalvården”, säger Jenny Milasten och Therese Fager.

Frivårdsinspektörerna Jenny Milasten och Therese Fager hade jobbat på samma frivårdskontor i Stockholm i flera år, främst som programledare. De kände trygghet i arbetsgruppen och upplevde att det finns en fin anda inom Kriminalvården.

Men så småningom började Therese Fager tappa lite av sin gnista för jobbet och tog tjänstledigt för att arbeta med orosanmälningar kring barn och ungdomar inom socialtjänsten. Även Jenny Milasten sökte sig till socialtjänsten, som kurator för barn som utsatts för våld i hemmet eller upplevt missbruk och psykisk ohälsa.

Men Jenny blev snart frustrerad, när hon upplevde att hennes egen samtalskompetens inte räckte till – och att inga givna verktyg fanns att tillgå.

– Jag insåg att jag saknade Kriminalvårdens sätt att jobba med forskningsförankrade metoder som har bevisad effekt, säger Jenny Milasten.

Efter ytterligare ett år som utredare på socialtjänsten sökte hon sig tillbaka till sitt gamla frivårdskontor.

– Det var som att komma hem igen, säger hon.

Jenny Milasten räknar upp flera fördelar med att åter arbeta inom Kriminalvården:

– Vi ligger långt fram i programverksamheten, vi har ett gemensamt förhållningssätt till och bemötande av klienterna, samarbetet med kollegorna är gott – våra olika roller är tydliga samtidigt som vi har förtroende för och litar på varandra.

Kollegan Therese Fager, som återvände till frivården efter ett halvår inom socialtjänsten, fyller på:

– Det finns en känsla för att det är våra ärenden vi arbetar med tillsammans med klienternas bästa som mål. Inom socialtjänsten kände jag mig ofta ensam i mina ärenden.  

– Det har också blivit tydligt för mig att Kriminalvården är en myndighet och att vi reflekterar extremt mycket över det vi gör. Det bäddar för rättssäkerhet för klienterna och blir ett stöd och en trygghet i arbetet.

Det som framför allt fick Therese Fager att komma tillbaka var ytterligare en aspekt av Kriminalvårdens arbetssätt:

– Jag saknade våra rutiner och vårt strukturerade sätt att arbeta, inte minst kring säkerhet! berättar hon.

Från att tidigare ha tyckt att säkerhetsövningar och säkerhetsgenomgångar tog för stor del av arbetstiden på frivården var det just det hon saknade inom socialtjänsten.

– Där visste man inte riktigt hur man skulle bete sig vid en eventuell larmsituation. Det skapade en osäkerhet i klientarbetet. 

Fler fördelar med att
arbeta inom Kriminalvården ...

... enligt Jenny Milasten och Therese Fager:

Hög kompetens hos personalen.

Goda möjligheter att vidareutbilda sig och att testa nya roller och uppdrag.

Chefer som är lyhörda och har en vilja att föra dialog för att förbättra verksamheten.

Familjevänlig arbetsgivare, med stor förståelse för den som vill jobba deltid eller måste hämta tidigare på dagis. Även flextidsavtalet är familjevänligt.