Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Illustration: Emma Hanquist


Efter #metoo i Kriminalvården

26 november 2018

Uppropet #virivermurarna överlämnades till Kriminalvårdens HR-direktör i december 2017. Över 150 kvinnliga medarbetare vittnade i uppropet om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Nu har Kriminalvården tagit vidare frågan.

Det har varit en intensiv tid för enhetschef Minna Forsblom och medarbetarna på HR-avdelningen. Efter att ha tagit del av uppropet #virivermurarna visade högsta chefen vägen. Generaldirektör Nils Öberg förklarade att det råder nolltolerans mot kränkningar och sexuella trakasserier. Han uppmanade alla chefer att ta upp ämnet i sina ledningsgrupper och diskutera värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar. Sedan dess har det funnits ett stort sug efter vägledning om hur man kan jobba förebyggande mot särbehandling, trakasserier och kränkningar. Hittills har HR-experter träffat och fört samtal med samtliga chefer i fyra regioner, och fler möten är på gång.

Minna Forsblom är en av dem som föreläser. Hon tipsar även om de användbara verktygen ÅJS, Åskådarens roll i ett jämställt samtal, och reflekterande samtal i Livspondus. Ett tredje tips är att gemensamt se den värdegrundsfilm som kriminalvårdsanställda kan ta del av. I slutet av filmen visas flera fall som kan leda till intressanta diskussioner på en arbetsplatsträff.

– Vi från HR ger verktyg som kan användas i vardagen. Vi vill också hjälpa cheferna att ta reda på hur det ser ut hos just dem. Finns det olika kulturer på arbetsplatsen? En fungerande, när chefen är på plats och en annan när chefen är borta?

Ojämn könsfördelning bland befäl

Hon vet själv hur det är att vara yrkeskvinna och gå i bräschen. I sitt tidigare arbete som gjutare på SSAB i Oxelösund var hon en av två kvinnor bland 70 män.

– Jag fick visserligen uppbackning från ledningen, men när du står där på nattskiftet är du ensam. Metallklubben stred för att ta bort kalenderflickorna. Jättefint, sa jag, fast de bilderna kan jag välja att inte titta på. Men hur jag blir bemött och behandlad, och att jag måste visa att jag är tio gånger bättre än killarna innan jag blir accepterad kan jag inte välja bort – och det är mycket värre.

På verkstadsgolvet hade Minna Forsblom önskat större stöd, både från ledningen och från fackligt håll. Idag ställer hon frågan om vad kvinnor som arbetar som vakthavande befäl möts av. En yrkesgrupp där könsfördelningen är väldigt sned. Hon svarar själv: "De testas säkert!"

– Vakthavande befäl behöver inte vara stor och stark, eller ha arbetat länge inom Kriminalvården. Däremot är det viktigt att ha förmågan att fatta rätt beslut i trängda situationer, vara alert och hålla hjärnan kall. Men hur stöttar vi kvinnliga VB så att de verkligen stannar och får bra förutsättningar?

Vakthavande befäl är informella arbetsledare, en yrkesgrupp som HR kommer att arbeta vidare med under hösten. Stöttande nätverk kan vara till hjälp, liksom att få träffa andra i samma situation. Det gäller även kvinnor som ingår i insatsstyrkan.

Åskådarens roll i ett jämställt samtalsklimat

Minna Forsblom drar sig inte för att vara personlig under föreläsningarna, och hon delar med sig av egna tillkortakommanden.

– ÅJS (åskådarens roll i ett jämställt samtalsklimat) handlar om hur vi talar om varandra. Det kan faktiskt vara lite jobbigt att rannsaka sig själv. Själv studsade jag till när jag insåg att jag slänger ur mig ord utan att tänka på konsekvenserna.

Hon berättar om när hon på ett stökigt möte, där alla pratade i mun på varandra, liknade mötet vid en polsk riksdag. Eller den gången när bilen i vänsterfilen på motorvägen inte släppte fram henne och hon sa till nioåringen i baksätet: Det var en gubbe med keps!

– Det är ju så onödigt. Dessutom förmedlade jag stereotyper till mina barn.

Under ledningsmötena utmanar Minna Forsblom cheferna: "Har du befunnit dig i en situation på jobbet som inte blev bra? Som gjort att du sover dåligt och gått och grunnat?" Jodå, flera händer och även hennes egen sträcktes upp i luften. Hon uppmanar samtliga anställda, både chefer och kollegor, att ta upp det som gnager vid ett nytt tillfälle och reda ut det. Inte göra en stor grej av det, men tala om det: "Det du sa… Kan du bara förklara för mig."

128 personalutredningar om året

Chefen har ett arbetsmiljöansvar. Men en arbetsmiljö fri från kränkningar är inget en chef kan åstadkomma på egen hand – det är något som samtliga medarbetare bidrar till.

– Chefens roll är att ge hjälp och stöd om någon känner sig kränkt. Upplever jag att det är chefen som kränker kan jag gå till chefens chef. Jag kan också vända mig till facket eller mitt skyddsombud. Det finns flera vägar att gå. Hon lyfter upp alla medarbetares skyldighet att bidra till ett schyst och öppet arbetsklimat.

– Vi kan ju klä på cheferna hur mycket som helst kring det här. Men allt börjar hos mig själv och de kollegor jag jobbar med. Hur tar jag feedback från kollegorna om de inte tycker jag beter mig okej? Att titta på när någon kränks är att stilla samtycka. Törs jag säga ifrån?

Allting hänger ihop menar Minna Forsblom: tystnadskulturen, metoo, jämställdhet, etik- och värdegrundsfrågor, jämlikhet. Hennes och HR:s förhoppning är att avdelningen i framtiden ska jobba mer proaktivt med frågorna. I stället för att göra 128 personalutredningar om året (som gjordes under 2017) vill hon förmedla stödverktyg, utbildningsinsatser och information som bidrar till att skapa ett tillåtande arbetsklimat som bryter tystnadskulturen.

– Att vända en kultur är ett långsiktigt arbete, det är inget man lyckas med på ett år. Allt bygger på att vi har tillit till varandra. Och vi är ju varandras arbetsmiljö.

Den här artikeln kommer från Kriminalvårdens personaltidning Omkrim 2018:4. 

Minnas tips till chefer:

Lyssna på vikarierna! Hur har de upplevt arbetet under sommaren?

Rör dig bland personalen! Även om det är mötestätt uppmanar Minna chefen att ta sig tiden och lägga in det i kalendern.

Gör dig tillgänglig! På Salberga placerade en kriminalvårdsinspektör sitt skrivbord där alla passerade.

Se dina medarbetare! Att skapa relationer ger mycket tillbaka.

Verktyg mot tystnadskultur:

ÅJS, Åskådarens roll i ett jämställt samtalsklimat, en samtalsmetod där man stöttar varandra att säga ifrån om något är oacceptabelt eller tokigt.

Livspondus är en metod i Kriminalvården för att få medarbetare som arbetar klientnära att sätta ord på det tysta kunnandet i det egna och kollegornas arbete. Man kan även använda arbetssättet med reflekterande samtal, där alla kommer till tals, för exempelvis värdegrundsfrågor.