Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Två kvinnor sitter på en bänk utomhus en mulen höstdag. De har Kriminalvårdens kläder på sig och gården omgärdas av stängsel.
Bilden är arrangerad. Personerna är figuranter.

Halvvägshus för kvinnor

21 november 2018

Nio platser i halvvägshus för kvinnor. Det har Kriminalvården upphandlat sedan första oktober.

– Äntligen är den här utslussningsmöjligheten könsneutral. Det känns revolutionerande, säger Alf Andersson, som jobbar med köpt vård och behandling i Kriminalvården.

Halvvägshus har funnits för män sedan 2007. Det är en särskild utslussningsform där personer som är intagna i fängelse under slutet av sin verkställighet får vistas i en miljö som är öppnare än på en öppen anstalt, men samtidigt får stöd och kontroll av personal på boendet. Det kan till exempel gälla den som saknar bostad, eller ännu inte bedöms klara av att bo själv längre perioder utan stöd.

De nya platserna för kvinnor finns i Malmö, Stockholm och Göteborg. De ligger i anslutning till halvvägshus eller stödboende för män. Personal kan jobba på båda verksamheterna, men kvinnor och män hålls åtskilda.

– Kvinnor i Kriminalvården är en utsatt grupp, och de manliga klienterna har ofta speciell problematik. Kriminalvården har ett stort ansvar för klienterna, och vi kan inte riskera att kvinnor blir ytterligare utnyttjade under verkställighetstiden, säger Alf Andersson.

Varför har det inte funnits platser för kvinnor tidigare?

– Kriminalvården har bedömt att behovet inte varit jättestort. Men utslussningsformen har efterfrågats, inte minst från kvinnoanstalter. Jag är väldigt glad att vi har kunnat placera de första kvinnorna på halvvägshus nu.

Den här artikeln kommer från det senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim 2018:5