Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Skenäs är en av de anstalter som byggs ut. Foto:Magnus Andersson
Skenäs är en av de anstalter som byggs ut. Foto:Magnus Andersson

Kriminalvården satsar på tretton orter

20 november 2018

Idag, 19 november, tog generaldirektör Nils Öberg inriktningsbeslut om ny- och tillbyggnation av anstalter och häkten på tretton orter runt om i landet.

De verksamhetsställen som berörs är anstalterna Hall, Kumla, Rödjan, Skenäs, Skogome, Skänninge, Storboda, Sörbyn och Österåker samt häktena i Borås, Halmstad, Gävle och Kristianstad.
– Det är ett nytt läge för svensk kriminalvård. Vi väljer nu att bygga ut och bygga nytt för att öka antalet platser i anstalter och häkten, säger generaldirektör Nils Öberg.

Beläggningen på Kriminalvårdens anstalter och häkten är mycket hög. Siffrorna just nu visar på runt 99 procents beläggning på häkten och 97 procent i anstalt – en situation som väntas bestå. Straffskärpningar, befolkningsökning och brottsutveckling är några faktorer som talar för att antalet intagna de närmaste åren kommer att öka.

På kort sikt skapar Kriminalvården nya platser genom dubbelbeläggning och genom att konvertera utrymmen till bostadsrum. 70 nya platser möjliggörs på det sättet inom den närmaste framtiden.

Dagens inriktningsbeslut är på medellång sikt, och handlar om att under en tioårsperiod bygga ut på orter där Kriminalvården redan finns. Utbygganden ger drygt 900 anstaltsplatser och 200 häktesplatser och det täcker ungefär hälften av det totala beräknade behovet.

I planerna på lång sikt ingår också att bygga helt nya anstalter på några ställen till exempel i Skåne.

– Det är inte bara behovet av fler platser som påverkar Kriminalvårdens beslut. Slitaget på Kriminalvårdens lokaler är högt och i delar är underhållet eftersatt. Många byggnader är gamla och slitna. Därför måste platser stängas löpande, ibland för renovering, ibland permanent. Det skapar också behov av ny- och tillbyggnad, säger Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör.

Det återstår en hel del arbete innan måndagens inriktningsbeslut är förverkligade.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede. Det kommer att ta tid och vara kantat av en mängd olika ekonomiska, logistiska, politiska och tekniska frågor som måste lösas. Men det är nu vi i Kriminalvården måste fatta beslut om att utöka vår kapacitet, fortsätter Björn Myrberg.

Nu påbörjas ett arbete med att planera genomförandet och förhandlingar med aktuella hyresvärdar. Normalt regleras detta i 25-åriga hyresavtal vilket kräver regeringens godkännande.

De tretton besluten i korthet
Anstalten Hall. Pågående infrastrukturprojekt ska utvidgas så att anstalten på sikt får upp till 180 ytterligare platser.
Anstalten Kumla. Ett sedan tidigare stängt hus ska ersättas med en ny byggnad på upp till 60 platser. Processen ska också omfatta behov avseende lokaler för bland annat sysselsättning.
Anstalten Rödjan. Tidigare beslut om ett tillskott på 30 platser ändras till ett tillskott på upp till 84 platser.
Anstalten Skenäs. Tidigare beslut om ett tillskott på 30 platser ändras till ett tillskott på upp till 86 platser.
Anstalten Skogome. Målet är en kapacitetsökning vid anstalten med ytterligare minst 120 platser.
Anstalten Skänninge. Beslut om att öka med upp till 96 platser. Processen ska omfatta behov avseende lokaler för sysselsättning och administration.
Anstalten Storboda. Beslut om att påbörja en infrastrukturprocess avseende en kapacitetsökning om 23 platser.
Anstalten Sörbyn. Tidigare beslut om ett tillskott på 30 platser ändras till ett tillskott på upp till 56 platser.
Anstalten Österåker. Beslut om att anstalten ska växa med upp till 144 platser.
Häktet Borås. Beslut om en inriktning att en ersättning för häktet Borås ska ske genom en samlokalisering med Polismyndigheten i nya lokaler i Borås. Häktet ska ha 55 platser.
Häktet Halmstad. Utgångspunkten är uppförande av ett häkte på upp till 55 platser som samlokaliseras med anstalten Halmstad.
Häktet Gävle. Beslut om att en ersättning för häktet Gävle ska ske genom en samlokalisering med anstalten Gävle. Det ska finnas 90 häktesplatser vid anstalten, varav 50 är restriktionsplatser.
Häktet Kristianstad. Beslut om att en ersättning för häktet Kristianstad ska ske genom en samlokalisering med Polismyndigheten i nya lokaler i Kristianstad. Minst 60 platser.

Dagens beslut väntas skapa drygt 900 nya anstaltsplatser och runt 200 nya häktesplatser inom en tioårsperiod.
Utöver dessa beslut finns ytterligare en handfull orter som kan bli aktuella för expansion. Sedan tidigare är utbyggnader av anstalterna Västervik, Hall, Sagsjön och Tidaholm beslutade och nya häkten är under byggnation i Östersund och Sala.
Kriminalvården avser också bygga en ny anstalt med cirka 300 platser i Malmöregionen.

Läs mer: