Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Anstalten i Västervik bygger ut.

Kriminalvården vill satsa vidare i Västervik

9 november 2018

Kriminalvården har tillsammans med hyresvärden för anstalten Västervik, Gertrudsvik AB, kommit överens om en långsiktig utveckling av anstalten. Nu väntar ett godkännande från regeringen.

Under de år som Kriminalvården bedrivit verksamhet på Gertrudsvik har verksamheten utvecklats på ett bra sätt. Myndigheten har sedan tidigare gjort en mängd åtgärder i fastigheterna för att skapa bra förutsättningar att bedriva kriminalvård.

Nu vill Kriminalvården fortsätta en långsiktig och permanent satsning på anstalten Västervik.

Kriminalvården bedömer dock att det krävs ganska omfattande åtgärder för att skapa en mer permanent verksamhet i Västervik och planerar nu för om-/till-/nybyggnationer för ca 400 miljoner kronor. Anstalten kommer då att utökas med cirka 45 platser.

För att detta ska vara möjligt måste regeringen godkänna det 25-åriga hyreskontrakt som Kriminalvården och hyresvärden Gertrudsvik AB har för avsikt att teckna.