Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kumlas klosterverksamhet väntas ta paus

29 november 2018

Klosterverksamheten på Kumlaanstalten väntas stänga ner tillfälligt. Det skulle frigöra 15 klientplatser, i det anstränga beläggningsläge som råder inom Kriminalvården.

Kumlas klosterverksamhet har sedan 2003 kunnat erbjuda kortare eller längre retreatverksamhet för nio klienter åt gången. Verksamheten har bedrivits på en avdelning med ordinarie utrymme för 15 klienter.

När Kumla nyligen såg över om de kunde få fram fler klientplatser under rådande nationella platsbrist, sågs en paus av klosterverksamheten som en väg. Tanken är att iordningsställa en ordinarie avdelning för 15 klienter.

– Vi behöver få loss de här platserna, även om det är jättetråkigt att behöva avbryta en sådan här unik verksamhet som varit uppskattad, säger Kumlas kriminalvårdschef Kenneth Gustafsson.

Han fortsätter:

–Det handlar inte om att avveckla verksamheten för evigt, utan jag hoppas verkligen att vi kan öppna den igen när platssituationen förbättrats.

Berörd personal har informerats om planerna och verksamhetsförändringen har samverkats regionalt och lokalt. Formellt beslut väntas tas 10 december.

Klostrets sista klienter avslutade sin retreat som planerat häromdagen. De möbler och föremål som tillhör klosterverksamheten kommer att magasineras på anstalten.

Kumla räknar med att kunna öppna upp den planerade så kallade normalavdelningen i januari nästa år, om beslut tas.

Kumlas klosterverksamhet

Retreatverksamheten på Kumla är en särskild avdelning på anstalten. Intagna har kvar sin grundplacering på den anstalt de kommer ifrån. Avdelningen har nio bostadsrum, sju meditationsrum samt övriga allmänna utrymmen.

I avdelningen genomgår intagna så kallade retreater (retreat = att dra sig tillbaka i tystnad). Målet är att hitta tillbaka till sig själv, till den man är. Det är ingen kurs i kristen tro. De verktyg som används är tystnaden, Bibeln, meditation/reflektion, miljön och det egna modet att se verkligheten om sig själv bakom alla fasader. 

Retreatperioderna är en vecka respektive en månad.