Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Tunnelbanestation med reklamskyltar från Kriminalvården. En man står och väntar på tåget.

Ökat förtroende för Kriminalvården

19 november 2018

Förtroendet för de rättsvårdande myndigheterna ökar. Det gäller också förtroendet för Kriminalvården visar Brå:s nationella trygghetsundersökning.

På måndagen presenterade Brottsförebyggande rådet en sammanställnings av de centrala resultaten i den årliga nationella trygghetsundersökningen. I stort sett håller tidigare års trender i sig. Förtroendet för rättsväsendet är fortsatt högt och totalt sett har det ökat.

47 procent har stort förtroende för rättsväsendet som helhet. För Polisen har förtroendet ökat med hela sju procenteneheter jämfört med förra året. 49 procent säger nu att de har stort förtroende för polisen sätt att bedriva sitt arbete.

För Kriminalvården syns en ökning. Förtroendet har stigit från 30 till 32 procent. För Åklagarmyndigheten har förtroendet ökat med en procentenhet till 36 procent, medan förtroendet för Domstolsverket är oförändrat.

Brå ställer också frågor om trygghet och utsatthet för brott. När det gäller brotten fortsätter trenden att sexualbrott och utsatthet för hot ökar. Hoten drabbar främst män och sexualbrotten unga kvinnor.

8,3 procent av dem som svarat på undersökningen säger att de utsatts för hot under 2017. 6,4 procent är drabbade av sexualbrott, jämfört med 4,7 procent under 2016. Trenden har varit stigande i flera år. Definitionen av sexualbrott är bred, alla typer av sexuella övergrepp, från kränkande sexuella kommentarer till våldtäkt ingår.

Att drabbas av bostadsinbrott är dock det som svenskarna oroar sig mest för, trots att bostadsinbrotten legat på en relativt stabil nivå sedan 2006. Oron för brott skiljer sig inte särksilt mycket mellan könen, förutom när det gäller sexuella övergrepp, som kvinnor oroar sig mer för.

Fakta NTU
200 000 personer i åldern mellan 16 och 84 år har fått frågor kring trygghet, brott och förtroende för rättsvårdande myndigheter. Drygt 40 procent har svarat. Undersökningen bygger på självrapportering. Det är alltså inte säkert att exempelvis brotten har anmälts och syns i brottsstatistiken. Den första januari släpps rapporten i sin helhet.
Här kan du läsa de delar av rapporten som släpps nu.