Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Angelica Oxenby, personalutbildare på Kriminalvården, har som mentor utgjort ett viktigt stöd för den relativt nyinflyttade Michaela Paderova.

En mentor att luta sig mot

22 oktober 2018

Kriminalvården är med i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Där får myndigheten chans att ta emot nyanlända akademiker. En av mentorerna är personalutbildaren Angelica Oxenby. Här intervjuas hon av sin adept, akademikern Michaela Paderova, som kom till Sverige från Tjeckien för två år sedan.

Adepten Michaela Paderova.

Varför tog du chansen att bli mentor?

– Jag tycker att det är spännande att träffa nya människor, att hjälpa människor att inkluderas i det samhälle som de valt att komma till, även om valet är mer eller mindre frivilligt. De kan vara tvingade av situationen och omständigheterna i hemlandet, till exempel krig. Människor kommer ju också till Sverige av andra orsaker, exempelvis kärlek.

– Mångfald är viktigt tycker jag, och det passar mig att arbeta med inkludering i samhället genom personliga kontakter snarare än genom stora organisationer – att kunna hjälpa till och stötta i det lilla.

Vad tror du gjorde att du blev utvald att bli mentor?

– Troligtvis matchades jag med dig Michaela, för vår utbildningsbakgrund – samhällsvetare och kulturvetare. Det kan också bero på att jag har varit utomlands och arbetat med kriminalvårdsfrågor och där jobbat med människor som kommer från andra kulturer. Det är viktigt att vara villig att träffa människor från andra kulturer och se det som en möjlighet och inte en begränsning. En annan bidragande orsak till att jag valdes ut att bli mentor kan vara att jag har en bakgrund med pedagogisk erfarenhet – även om jag inte tror att det var ett tungt vägande skäl.

Hur förbereder du dig som mentor?

– Vi blev inbjudna till några dagars utbildning. Vi pratade också om coachning, vad som kunde förväntas av oss och vad som inte förväntades av oss. Mycket ansvar ligger på adepterna. Det är de som ska jobba. Vi ska hjälpa till, dela våra kunskaper kring statliga myndigheter, professionella nätverk, och så vidare.

Får du betalt?

– Jag får inte extra betalt för det. Jag gör det under min arbetstid. Att vara mentor har varit en del av mitt arbete.

Vad tycker du om mentorprogrammet?

– Jag uppfattar programmet som genomtänkt, med bra nivå och struktur. Mitt uppdrag som mentor är ganska tydligt och ligger på ungefär 50 timmar under ett halvår. Jag har en god uppfattning om vad som förväntas av mig.

– Något som var glädjande med dig Michaela är att du har varit självständig och att du är tydlig med vad du vill. Du är inte rädd för att säga din egen åsikt. Det handlar inte om att jag ska bestämma. Jag är inte en auktoritet för dig som adept, jag ska bara vara ett stöd.

Vill du lyfta fram något mer?

– Uppdraget är oerhört givande och lärande. Det handlar inte bara om att vara coach. Man får också tillbaka kunskap och erfarenhet. Vi behöver mångfald inom Kriminalvården, så vi ska vara öppna och nyfikna och engagera oss. 

Den här artikeln är hämtad ur senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim.

Mentorprogrammet

Arbetsgivarverkets mentorprogram ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt är programmet ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige. Adepterna kommer från arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen, som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.

Michaela Paderova

Angelica Oxenbys adept Michaela Paderova kommer från Tjeckien, men flyttade till Sverige för kärlekens skull för två år sedan.
Hon har studerat antropologi med inriktning mot kriminologi.
I Sverige har hon bland annat hunnit arbeta på tjeckiska ambassaden i Stockholm. Under den senaste halvåret har hon kombinerat utbildning i svenska med praktik på Kriminalvårdens kommunikationsavdelning.  
I senaste numret av Omkrim berättar hon om sitt deltagande i mentorprogrammet:
"Människor som vill hjälpa och som bryr sig är det viktigaste för oss som startar våra liv i Sverige. Jag önskar att alla skulle få en mentor som Angelica Oxenby," säger Michaela Paderova.