Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Samhället står enat; Sluta skjut

18 oktober 2018

Förra veckans call-in, var satsningen Sluta skjuts första informationsmöte dit frivårdsklienter, som är aktuella för satsningen, kallades.

Image360

Hör röster från informationsmötet.

Sluta skjut är ett samarbete mellan Kriminalvården, genom Frivården Malmö, Polismyndigheten och Malmö Stad. Syftet med satsningen är i första hand att förhindra nya skjutningar, men också att lagföra dem som ändå väljer att skjuta.

På informationsmötet stod representanter från myndigheter och civilsamhället enade i budskapet om att våldet måste upphöra.  

- Informationsmötet kunde genomföras i mycket gott och nära samarbete med alla inblandade, säger frivårdschef Petra Tullgren i Malmö.

Sluta skjut bygger på en evidensbaserad brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi, GVI – Gruppvåldsintervention. Satsningen, som startade i februari 2018, har under hösten gått in i den operativa fasen.

Sluta skjut