Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Högt valdeltagande på Stockholmsanstalter

7 september 2018

På anstalterna Täby och Österåker gick en väldigt hög andel röstberättigade klienter till valurnorna när anstalterna nyligen ordnade förtidsröstning.

Anstalten Täby arrangerade förtidsröstning för en vecka sedan. Ungefär 90 procent av de röstberättiga klienterna lade sin röst i valurnan. När Österåkeranstalten bjöd in sina klienter till att rösta i tisdags deltog runt 75 procent av dem som fick rösta i ett eller fler av valen till kommun, landsting och riksdag.

Stort engagemang bakom

Hur högt valdeltagandet brukar vara bland våra klienter finns det inga siffror på, men årets uppslutning på de bägge Stockholmsanstalterna kan till exempel jämföras med senaste riksdagsvalet, där cirka 86 procent av de röstberättigade svenskarna deltog.

– Vi är jätteglada över det höga valdeltagandet, säger anstaltschef Fredrik Thunberg.

Valet föregicks av engagemang från flera håll. Samtliga riksdagspartier bjöds in till ett informationstillfälle – en form av valstugedag där politiska kandidater från kommun, landsting och riksdag slöt upp.

– Det väckte intresset bland klienterna. De gick runt och pratade med politikerna och tog del av deras valmaterial, berättar Fredrik Thunberg.

För demokrati och utslussning

Upplägget såg likadant ut inför valet 2014. Då röstade ungefär hälften av klienterna, redan då en relativt hög andel som alltså ökat rejält i år.

Även kommunerna har engagerat sig för klienterna, genom att anordna själva förtidsröstningarna och även skaffa fram röstkort till dem som bett om det. Med ganska små men praktiska insatser har valdeltagandet underlättats.

– Vi har inte sagt till klienterna att de ska rösta, men skapat goda förutsättningar för dem att själva bestämma om de vill eller inte. Det är en demokratifråga, och även en del av vårt utslussarbete – att skapa delaktighet i samhället för våra klienter.