Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

– Jag har arbetat med att stötta chefer i sitt ledarskap i många år. Jag tyckte att det var dags att prova på att vara chef, säger Therése Nordholm.


Program för den som vill bli chef

4 september 2018

Kriminalvården bedriver ett program för anställda som vill utveckla sina ledaregenskaper. Medarbetare med tillsvidareanställning kan söka till det. Syftet är att ta tillvara på chefskompetensen som finns i myndigheten.

Therése Nordholm arbetar med HR-frågor på Kriminalvårdens huvudkontor. Hon sökte till chefsförsörjningsprogrammet för att utveckla sina ledaregenskaper.

– Jag har arbetat med att stötta chefer i sitt ledarskap i många år. Nu har mitt yngsta barn tagit studenten och jag tyckte att det var dags att prova på att vara chef, berättar hon.

I programmet ingår några veckors vikariat som chef. Therése vikarierade som kriminalvårdsinspektör på en anstalt.

– Det var en utmaning för mig. Men jag insåg att jag kan bidra med mitt perspektiv, och blir naturligtvis själv berikad av erfarenheten.

För Therése är personalansvaret, som ingår i rollen som kriminalvårdsinspektör, bekant eftersom hon har lång erfarenhet av personalfrågor. Hon berättar att det som är nytt är att hon får större förståelse för sina kollegor i kärnverksamheten, men också för de intagna personernas upplevelse av att vara frihetsberövade. Hon berättar att vikariatet gör att hon kommer närmare myndighetens kärnuppdrag.

– Jag tycker att Kriminalvårdens uppdrag är fantastiskt. Det tillför mervärde för människor och gör samhällsnytta, säger hon.

De flesta kräver tidigare chefserfarenhet


Kollegan Petra Wallblom, som arbetar med tillsyn på Kriminalvårdens huvudkontor, har vikarierat på samma anstalt under sommaren.

– Det visar att myndigheten värnar om sin personal. Annars kan det lätt bli ett moment 22 om man intresserar sig för chefsrollen, när de flesta kräver tidigare chefserfarenhet. Genom chefsförsörjningsprogrammet får jag det, säger hon.

 

Chefsförsörjningsprogrammet

Syftet med programmet är att ta tillvara på ledarkompetensen som finns i myndigheten genom att identifiera och utveckla medarbetare med potential och vilja att bli framtida ledare i Kriminalvården. Antagningen sker genom intervjuer och tester. Programmet pågår under ett år och innehåller fyra seminarier på sammanlagt 12 dagar. Det ingår en skuggningsvecka med en chef och ett vikariat på fyra veckor som chef.

Med utgångspunkt i Kriminalvårdens värdegrund och ledarkriterier ligger programmets fokus på personlig utveckling och förståelse för vad det innebär att vara chef i staten, att företräda arbetsgivaren och att vara en god ledare. Chefsförsörjningsprogrammet innebär en möjlighet att pröva chefsrollen men leder inte automatiskt till en chefsbefattning.