Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ett digitalt stöd på fickan

4 april 2019

Utsikt är en ny app som utvecklats för frivårdens klienter. Utsikt hjälper till att hantera tankar och situationer som riskerar att leda till återfall i brott. Appen fungerar även som en hjälp inför och efter besök hos frivården.

Person håller i en mobil.

Appen ska stödja frivårdens klienter på flera sätt.

Nära 10 000 klienter är knutna till frivården runtom i landet. Sedan Utsikt började införas vid årsskiftet har 1 300 av dem velat bli registrerade som användare. Ungefär hälften har sedan laddat ner appen och börjat använda den.

Hantera tankar och känslor

– Gensvaret från klienterna har varit stort. Vi har redan nått det uppsatta målet som var att nå tio procent av frivårdens klientpopulation inom ett år, och jag är otroligt nöjd, säger Jerry Simonsson som lett arbetet med att utveckla Utsikt.

Utsikt innehåller bland annat ett verktyg för att hantera tankar, känslor och problemsituationer som kan leda till återfall i brott.  Här finns även en funktion där klienten kan sätta upp målsättningar för sitt liv. En kalender med påminnelsefunktion för att öka närvaron på möten med frivården, och en dagbok ingår också i appen.

Frivilligt hjälpmedel

– Svårigheter att hålla tider och sköta sina åtaganden är en del av den problematik som våra klienter ofta har. Tanken är att påminnelsefunktionen i appen ska vara ett stöd och en hjälp för dem, säger Jerry Simonsson.

Utsikt kompletterar och förstärker de behandlingsprogram som klienten deltar i, men kan användas av alla klienter, oavsett om personen går ett behandlingsprogram eller inte. Appen bygger på frivillighet och ska ses som ett hjälpmedel, inte som ett redskap för kontroll eller övervakning.

Utsikt laddas ner på App store eller Google play.

Uppskattad av klienter

Så här tycker några klienter som börjat använda appen, förmedlat av medarbetare på frivården:

"Jag har en klient som efter att vi pratat om mål sa att hen skulle gå hem och skriva in sina mål i appen, för att kunna ta fram och titta på vid behov. Samma klient tycker det känns skönt att ha nödplanen i telefonen, för att lätt kunna ta fram när saker känns jobbiga."

En ung klient uppger att hen använder appen 1-2 gånger i veckan och att hen tänker fortsätta använda den, även efter verkställigheten.  I en utvärdering till sitt frivårdskontor skriver klienten: "Det är skönt att ha en privat plats där jag kan reflektera över verkliga problem i mitt liv. Även de problem jag inte vill prata med andra om, eftersom det till exempel är en situation jag inte borde befinna mig i från början."

"En klient jag har använder dagboksfunktionen och tycker den är hjälpsam för att skriva ner tankar som dyker upp mellan handläggarsamtalen."

 

Mer om appen Utsikt: