Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Långa hyresavtal ger möjlighet till kapacitetsökning på anstalterna Salberga och Västervik.
Långa hyresavtal ger möjlighet till kapacitetsökning på anstalterna Salberga och Västervik.

Klartecken för långa hyresavtal

8 april 2019

Regeringen har sagt ja till att Kriminalvården får teckna 25-åriga hyresavtal för anstalterna Västervik och Salberga. Det innebär klartecken att gå vidare med en kapacitetsutökning med totalt knappt 100 platser samt nödvändiga renoveringar.

– Beslutet har varit en förutsättning för att kunna gå vidare med planerna för både Salberga och Västervik och det är därför ett mycket efterlängtat beslut som regeringen fattat, konstaterar ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg.

Ett långt hyresavtal skapar ekonomiska förutsättningar att genomföra större åtgärder i lokalerna till en rimligare hyresnivå än vad som varit fallet vid ett kortare hyresavtal.

Vid både anstalten Västervik och anstalten och häktet Salberga kan fastighetsägaren nu göra nödvändiga renoveringar och tillbyggnader. Resultatet av tillbyggnaderna blir en kapacitetsökning med knappt 50 platser på respektive ort.

– I Västervik står vi inför omfattande renoveringar samt om- och tillbyggnader. Vi kommer bland annat göra om- och tillbyggnader av kök, sysselsättning samt ROT-renovering. Om åtgärderna inte hade kunna genomföras hade det istället inneburit att stora delar av anstalten hade behövt stängas inom några år, säger Björn Myrberg.

I Salberga förbättras reservkraftsförsörjningen, men framförallt blir det en tillbyggnad som syftar till att öka kapaciteten med flexibla kriminalvårdsplatser. Platserna ska kunna användas för häktesverksamhet, men vid behov konverteras till anstaltsplatser.    

Hyresförhandlingar mellan Kriminalvården och fastighetsägarna har pågått en tid, men före regeringsbeslutet har hyresförhandlingarna inte kunnat slutföras.

– Nu kommer vi att träffa respektive hyresvärd för en slutlig genomgång och därefter underteckna hyresavtalen. När detta är klart drar processerna med upphandling, projektering med mera igång på allvar, säger Björn Myrberg.

Fakta/Kriminalvårdens fastigheter
Kriminalvården äger inte sina anstalter utan hyr dem.
Västerviksanstalten ägs av Gertrudsviks Fastighets AB.
Ägare av anstalten och häktet Salberga är fastighetsföretaget Skandrenting.
För att få teckna så långa avtal som 25 år behöver Kriminalvården regeringens godkännande.