Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
johanna lätth leg psykolog
Johanna Lätth, legitimerad psykolog och specialist i forensisk psykologi i Kriminalvården.

Nytt sexualbrottsprogram i Kriminalvården

30 april 2019

Kriminalvården har utvecklat ett nytt behandlingsprogram mot sexualbrott, Seif, som står för Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Under våren har cirka 80 behandlare utbildats.

Det nya behandlingsprogrammet är utvecklat inom Kriminalvården och bygger på den senaste forskningen om effektiv sexualbrottsbehandling. Det kommer att användas på frivårdskontor i hela landet samt vid fem anstalter: Skogome, Kristianstad, Norrtälje, Salberga och Tillberga.

Seif kommer att ersätta behandlingsprogrammet Ros. Det är ett kanadensiskt sexualbrottsprogram som Kriminalvården har bedrivit sedan 2002.

Utgår ifrån forskning

Till skillnad från Ros, som har män som målgrupp, vänder sig det nya programmet Seif till alla som är dömda för sexualbrott eller innehav och spridning av övergreppsmaterial (barnpornografibrott).

Varför har Kriminalvården utvecklat ett nytt sexualbrottsprogram?

– Det sker hela tiden en kunskapsutveckling gällande hur man bäst förebygger nya sexualbrott, och det är viktigt att vi anpassar vår verksamhet till den kunskapen. Det nya programmet är uppbyggt utifrån forskning om hur verksam sexualbrottsbehandling ska vara utformad, säger Johanna Lätth, legitimerad psykolog och specialist i forensisk psykologi i Kriminalvården.

Kartlägger riskfaktorerna

Det nya programmet innebär en mer strukturerad kartläggning av klienten. Behandlingen skräddarsys och omfattningen av den anpassas efter klientens behov.

– Att vi kartlägger varje klients problem, eller riskfaktorer, gör att vi får möjlighet att rikta behandlingen mot rätt saker på individnivå. Vi vet också att sexualbrott ofta sker i instabila perioder i livet. Därför behöver vi hjälpa varje klient att få en bild av hur hens framtida livssituation bör se ut för att minska risken för nya brott.

Kommer det nya programmet att kräva mer resurser?

– Jag ser det snarare som att resurserna omfördelas – de klienter som behöver mer får mer! Genom att vi gör bättre kartläggningar kan vi också fördela insatserna bättre, säger Johanna Lätth.

Om ackreditering

Programmet Seif, Sexualbrottsprogram med individuellt fokus, har ackrediterats. Ett ackrediterat behandlingsprogram baseras på forskning och förväntas minska risken för återfall i brott. Det är en panel med forskare som beslutar om ett program, som Kriminalvården tar in utifrån eller som är utvecklat inom myndigheten, ska ackrediteras.

Återfallen i sexualbrott är låga. Två procent av de sexualbrottsdömda i Sverige döms till ny kriminalvårdspåföljd för sexualbrott, inom loppet av tre år efter att de lämnat Kriminalvården.