Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvårdens typhus
Så här ska det nya typhuset på anstalten Skenäs utanför Norrköping se ut. Illustration: Hålléns arkitekter

Skenäs typhus blir förebild

23 april 2019

På anstalten Skenäs utanför Norrköping bygger Kriminalvården just nu ett typhus som intagna ska bo i. Efter en utvärdering planerar man att uppföra flera likadana hus på Skenäs och på anstalterna Rödjan och Sörbyn.

Den standardiserade lösningen tas fram av Kriminalvården i tätt samarbete med fastighetsägaren Specialfastigheter.

– Fördelarna med ett typhus är att projekteringskostnaderna minskar, berättar Maria Hilltorp, utredare på Kriminalvården.

Billigare och snabbare

Att återanvända byggnadsritningarna gör husen billigare, dessutom kan de uppföras snabbare. Typhuset för anstalter i säkerhetsklass 3 är ett tvåvåningshus med 48 platser. Färgen kan variera.  Bostadshuset är en utveckling av det hus som byggdes 2007 på Skänningeanstalten. Men Skenäs hus får mer generösa utrymmen, något bredare korridorer och hela huset brandskyddas av sprinkler.

Personalrepresentanter från klass 3-anstalterna har funnits med i rådgivande diskussioner vilket gjort att skisserna har reviderats.

– Vi har tidigare pratat för lite om de öppna miljöernas behov. Det här blev en bra resa, säger Maria Hilltorp.

Fler standardbyggnader planeras

Hon berättar att parallellt pågår ett arbete med att ta fram ett bostadshus på slutna anstalter. Fastighetsavdelningen arbetar dessutom med en standardiserad entrébyggnad för klass 3, med utrymmen för inskrivning och besök, en funktion som saknas idag. I pipeline finns också planer på standardiserade byggnader för intagnas sysselsättning och för storkök.

Huset på Skenäsanstalten beräknas var inflyttningsklart våren 2020. För Kriminalvården, som har akut platsbrist och där fastighetsunderhållet på sina håll är eftersatt, är de nya platserna ett välkommet tillskott.

Den här artikeln är hämtad ur senaste numret av personaltidningen Omkrim.