Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Anstalten Kumla
Kriminalvården utökar antalet anstaltsplatser med 194 tillfälliga platser.

Utökning av platser genom dubbelbeläggning

5 april 2019

Kriminalvården utökar antalet anstaltsplatser med 194 tillfälliga platser för att mildra konsekvenserna av den rådande beläggningssituationen. Det sker genom dubbelbeläggning med två intagna i varje bostadsrum.

Texten har uppdaterats.

Det har fattats flera beslut om besparingar och effektiviseringar inom Kriminalvården. Det ekonomiska utrymme som besparingar och effektiviseringar skapar, satsas nu på anstalter och häkten för att mildra konsekvenserna av den rådande beläggningssituationen.

Dubbelbeläggning

När det gäller anstalterna kommer resurserna att användas till att utöka de så kallade beredskapsplatserna, det vill säga platser som tas fram främst genom dubbelbeläggning. Behovet av platser är störst i säkerhetsklass 1 och 2, därför skapas platserna där.

Totalt ska 194 tillfälliga anstaltsplatser öppnas fram till september 2019.

Mer personal

Det kommer också att satsas på Kriminalvårdens överfulla häkten. Där kommer pengarna att användas till en ökad bemanning. Det behövs mer personal för att klara till exempel säkerhet och transporter, när man hela tiden tvingas utnyttja besöksrum, transportplatser, avskildhetsrum och andra utrymmen tillfälligt.

– Kriminalvården behöver långsiktigt utöka sin platskapacitet i både häkte och anstalt; det behövs nya platser för att kunna ta emot ett ökat klientinflöde. För att det ska bli möjligt krävs en långsiktig finansiering av Kriminalvården, säger häktes- och anstaltsdirektör Hanna Jarl.

Fakta/utökning av platser
I klass 1 utökas platserna på Kumla, Salberga, Saltvik och Norrtälje.
I klass 2 utökas platserna på Mariefred, Umeå, Gävle, Storboda, Högsbo, Skogome, Skänninge,Ystad, Borås och Halmstad.
Tidigare har beslut fattats om att inrätta 69 platser i säkerhetsklass 1 och 2, varav huvuddelen beredskapsplatser. Platserna har öppnats under perioden november 2018 till mars 2019.
Den 17 december 2018 beslutades om att öppna 58 platser i säkerhetsklass 3, varav huvuddelen ordinarie platser. Platserna har öppnats under perioden december 2018 till mars 2019.