Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Lennart Palmgren blir avdelningschef för avdelningarna för häkte, anstalt och frivård.
Lennart Palmgren blir avdelningschef för avdelningarna för häkte, anstalt och frivård.

Gemensam ledning för häkte, anstalt och frivård

12 augusti 2019

Avdelningarna häkte, anstalt och frivård får gemensam ledning från och med den 15 augusti. Lennart Palmgren är utsedd till avdelningschef för de båda avdelningarna.

I samband med att Hanna Jarl tar över rollen som ny kriminalvårdsdirektör från och med den 15 augusti, uppstår en vakans som avdelningschef för häkte/anstalt.

– Jag fick en förfrågan från generaldirektören om jag under en period kunde ta ledningsansvaret för båda avdelningarna, frivård samt häkte och anstalt. Jag har tackat ja till utmaningen och ser samtidigt många möjligheter med det nya uppdraget, säger Lennart Palmgren.

Beslutet innebär att Lennart Palmgren blir chef över båda avdelningarna, men det sker ingen formell sammanslagning.

– Det här blir en effektivisering, som nu blir möjlig att pröva i praktiken. Jag känner mig trygg med den här organisationen, säger t f generaldirektör Stefan Strömberg.

Både Hanna Jarl och Lennart Palmgren har bred erfarenhet från Kriminalvården.

– Vi är väl rustade för förändringen. Jag ser synergieffekterna och fördelarna med att få ansvar för de båda avdelningarna och kommer att gå in i den här rollen med full kraft och engagemang. I uppdraget kommer jag att arbeta med stöd av regionchefer och enhetschefer, som får ta ett större ansvar.

Lennart Palmgren ser ett antal större frågor som kommer att dominera det närmaste året.

– Vi måste få en budget i balans, men inom ramen måste vi också fokusera på kärnuppdragets kvalitet i större utsträckning. Det är viktigt att inte tappa det återfallsförebyggande arbetet och verksamhetsinnehållet. Den andra frågan är förstås beläggningsläget.

Dessutom står frivården inför en stor utmaning med att förbereda och implementera den nya lagstiftningen om förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning.

Fakta/Lennart Palmgren
Lennart Palmgren har arbetat inom Kriminalvården sedan 2003. Han började som kriminalvårdschef vid Kriminalvårdsmyndigheten i Borås och har under sina år haft uppdrag som kriminalvårdschef och regionchef i region väst och Stockholm. 2015 utsågs han till frivårdsdirektör.