Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Norrtäljeanstalten 60 år

30 augusti 2019

Se Per-Göran Börstell och Tomas Tillman berätta om den första tiden på Norrtäljeanstalten och anstalten idag.

Lördagen den 31 augusti, firade Norrtäljeanstalten 60 år. Se filmerna där Martin Forevärn, Per-Göran Börstell och Tomas Tillman berättar om anstalten förr och idag.

1959 invigdes Norrtäljeanstalten, som i helgen firar 60 år. Det är en i raden av stora kriminalvårdsanstalter som byggdes i Sverige på slutet av 50-talet.

Norrtälje, Hällby, Mariefred och Tidaholm byggdes ungefär samtidigt och liknar varandra på många sätt. Grunden är en stor industri, omgärdad av bostadspaviljonger innanför en hög mur.

Träindustri

I Norrtälje är den 9 000 kvadratmeter stora industribyggnaden fylld av en träindustri och en metallverkstad. När anstalten öppnades tillverkades bland annat hurtsar i trä och fisknät. Idag är det husdelar som utgör lejonparten av tillverkningen.

Runt omkring industrin ligger paviljongerna med sina bostadsrum. På 50-talet fanns i stort sett inga gemensamhetsutrymmen, utan man jobbade 40 timmar i veckan och var sedan inlåst i sin cell. Att några bostadsrum omvandlats till gemensamma utrymmen är en av  förändringarna som skett genom åren.

Hög säkerhet

En annan skillnad är den höjda säkerheten. 1959 ansågs Norrtäljeanstalten, med sin höga  mur och de nykonstruerade fönstergallren, som väsentliga säkrare än exempelvis det gamla slitna fängelset på Långholmen. På Norrtäljeanstalten monterades dessutom 16 kameror som skulle motverka rymningar. TV-övervakning var då något alldeles nytt.

Men genom åren har stora förbättringar av säkerheten gjorts. Till exempel fick bostadspaviljongerna såmåningom egna rastgårdar, för att begränsa antalet intagna som vistas på området samtidigt.  Inpasseringskontroll har införts. Och anstalten har fått ett perimeterskydd, ett högt stängsel, utanför muren och ett elstängel innanför muren.

Mer struktur

Detta har, tillsammans med det dynamiska säkerhetsarbetet, i princip satt stopp för rymningar, fritagningar och inkast av föremål, som mobiltelefoner och knark. Ingen rymning har skett härifrån sedan 2004.

Norrtälje har blivit en säker och modern anstalt. Vid sidan av industrin finns idag bland annat en behandlingsavdelning, ett lärcentrum och en gymnastikhall. Och för de intagna finns verkställighetsplanering.

– Det finns en helt annan struktur för verksamheten idag, när det gäller behandling, säkerhet och sysselsättning, konstaterar kriminalvårdsinspektör Per-Göran Börstell.

Fakta/Trailern i Norrtälje
Kriminalvårdens utställningstrailer står på Stora Torget i Norrtälje, nu på lördag, den 31 augusti, klockan 10-17. Där presenteras både Norrtäljeanstaltens verksamhet och Kriminalvården i stort.

Se Martin Forevärn berätta om första tiden på Norrtäljeanstalten: