Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
200 Rakel, redo att rycka ut.
Redo att göra nytta.

Rakelutrustning ska göra samhällsnytta

26 augusti 2019

Kriminalvården bidrar med 200 radiokommunikationsterminaler till MSB:s Rakel-pool. Poolen ska vara en samhällsresurs för förstärkning vid större händelser.

Förra sommaren lånade Kriminalvården ut 100 Rakelterminaler till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samband med att skogsbränder härjade runt om i landet. Brandkårers externa personal och frivilligarbetare använde utrustningen under släckningsinsatserna.

Överskott av terminaler

Nu har MSB byggt upp en permanent Rakel-pool. Kriminalvården, Polismyndigheten och Trafikverket har ett överskott av terminaler och bidrar därför med 200 terminaler vardera till poolen.

Organisationer med samhällsviktiga uppdrag kan efterfråga låneterminalerna hos MSB vid behov. Myndigheten kommer sedan att låna ut dem till insatser där MSB bedömer att behovet av utrustningen finns, exempelvis vid omfattande skogsbränder.

"Jättebra att kunna bidra"

– Det känns jättebra att vi kan bidra på det här sättet, allra helst eftersom terminaler som fortfarande är i bra skick kan utnyttjas, istället för att bara kasseras, säger Robert Harrysson, säkerhetsexpert på Kriminalvården.

Kriminalvården har 6000 Rakelterminaler, och byter ut en viss andel varje år. De 200 terminaler som MSB förfogar över hämtas bland dessa utbytta enheter.

Hittills har Kriminalvårdens utrustning inte behövt lånas ut.

Om Rakel:

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. I dag är fler än 600 aktörer över hela Sverige anslutna till Rakel.

Källa: MSB

Läs mer: