Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Anders Bergh välkomnar Pia Bergström från Bufff till anstalten Salberga.
Anders Bergh välkomnar Pia Bergström från Bufff till anstalten Salberga. Foto: Mårten Hedin

Biblioterapin öppnar dörren till samtal

30 december 2019

Genom det lästa och skrivna går det att öppna upp för samtal som kan vara avgörande i livet. På anstalten Salberga påbörjas i januari ett projekt där intagna erbjuds biblioterapeutiska samtal.

– Min förhoppning är att skapa möjligheter till samtal som kanske inte blir av någon annanstans, en möjlighet att berätta sin berättelse, säger Pia Bergström som håller i projektet.

Hon är socionom med vidareutbildning i psykoterapi och biblioterapi.

Det biblioterapeutiska arbetssättet innebär bland annat att man med hjälp av olika slags texter som utgångspunkt utforskar sina tankar och känslor tillsammans med andra i en grupp, eller i enskilda samtal. Förutom färdiga texter är det vanligt att man också skriver själv.

Pia Bergström har utbildat sig till biblioterapiledare i Finland där metoden är väl utvecklad. Hon har startat den första svenska akademiska utbildningen i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola och är kursansvarig för den. Under flera år har hon även arbetat på Bufff – Barn och ungdom med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård – och använt metoden i sitt arbete med barn och föräldrar.

Hjälp att formulera tankar och känslor

I grupperna med de unga har samtalen om hur det är att ha en närstående i fängelse stått i fokus. De har läst texter och skrivit om sådant som varit svårt att prata om med sin förälder. De har hittat ord som hjälpt dem att uttrycka sig själva. Samtalen om det lästa och skrivna har gett dem lindring och stöd, de har fått bekräftelse på att de inte är ensamma om sina tankar och känslor.

Tanken bakom projektet på Salberga är densamma. Det syftar till att hjälpa de intagna med att formulera sina tankar och känslor både gentemot sig själva och sina närmaste. Pia Bergströms ingång är familjeperspektivet, inte minst relationen till barnen.

– Många vuxna upplever att det är svårt att prata med sina egna barn om allt som varit, om skuld, skam och saknad.

Men att hitta orden, att kunna formulera sig, kan vara svårt.

– Jag vill visa vägen till böckernas värld för dem som inte vet hur man kan börja prata – både genom att uppmuntra de intagna till egen läsning och att de kan läsa för barnen. Genom att läsa samma böcker och sedan prata om det som händer i boken kan de hitta något att prata om med sina barn, säger Pia Bergström.

Verktygslåda med texter

Hon har redan påbörjat sitt arbete på Salberga. Via Bufff har hon i flera år besökt intagna och haft samtal om klienternas barn och familjesituation. Ofta blir det samtal om läsning och skrivande.

– Ibland är den frihetsberövade van vid att både läsa och skriva, ibland är det tvärtom. I projektet har jag en hel verktygslåda med texter att utgå ifrån beroende på vem personen är, det kan vara sångtexter, poesi, barnböcker, korta texter och romaner.

Många tycker det är svårt att formulera sig, att få ner ord på ett papper.

– Då kan jag ge dem ett vykort, kanske räcker det att de skriver några rader till sitt barn, till exempel ett enkelt ”Hej, jag tänker på dig”. Det kan öppna upp för mer skrivande senare.

Existentiella samtal

Att börja prata om böcker och skrivande leder ofta till ett annat slags samtal, ofta av mer existentiell karaktär, och om minnen och intressen i livet, säger Pia Bergström.

– Det öppnas en dörr till ett rum där tanken blir friare.

I projektet som nu startar ska den biblioterapeutiska metoden erbjudas på både häktet och anstalten. Till en början pågår projektet i ett år men Pia Bergströms förhoppning är att det ska förlängas och spridas till fler häkten och anstalter som hon besöker via Bufff.

– Effekten för många är att de känner sig stärkta. Att de märker att de kan formulera sina känslor. Och jag kan hjälpa ovana läsare att hitta litteratur som passar dem. Många har ingen aning om vad som finns. Här ser jag gärna ett samarbete med lärcentrum och fängelsebiblioteken.