Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Fredrik Olausson.
Kunskapen kring hedersvåld behöver höjas inom Myndighetssverige, konstaterar Fredrik Olausson från Kriminalvården. Konferensen som hålls i dagarna är ett steg på vägen.

Kriminalvården arrangerar konferens om hedersvåld

10 december 2019

Vad vet vi om dem som begår hedersrelaterade brott och vad kan vi göra för att förebygga sådana brott? De frågorna vill Kriminalvården lyfta när myndigheten står värd för en kunskapshöjande nationell konferens om hedersrelaterad brottslighet 10-11 december, utanför Norrköping.

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott. Uppdraget ingår i ett bredare uppdrag kring att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående.

– Vi är flera – departement och myndigheter – som arbetar parallellt med att inhämta kunskap om och hitta metoder för att förebygga hedersrelaterad brottslighet. Konferensen är till för att vi ska kunna dela kunskap och metodutveckling och för att hitta samarbetsytor, säger Fredrik Olausson, projektledare för Kriminalvårdens regeringsuppdrag.

I Kriminalvården har ett risk-och behovsbedömningsinstrument testats av flera anstalter under året, där personal utbildades i samarbete med Polisen. Ett behandlingsprogram har anpassats och testas nu i liten omfattning.

– Genom forskning har vi skapat oss en bättre bild av vilka gärningsmännen är och hur vi fångar upp den här gruppen i dag. Med stöd av Socialstyrelsen pågår även fortsatt forskning kring gärningsmännen, säger Fredrik Olausson.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas i mars 2021.