Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Behandlingsprogram testas mot hedersrelaterat våld

12 december 2019

I videoinslaget kan du höra några röster från Kriminalvårdens hedersvåldskonferens, där flera olika myndigheter delade kunskap kring ämnet. 

 

Två olika försök kring att minska risken för återfall i hedersvåldsbrott pågår just nu på utvalda anstalter. Dels testas risk- och behovsbedömningsinstrumentet Patriark, dels genomgår några klienter behandling i Relationsvåldsprogrammet.

Johan Eriksson och Anna Simonsson.

Dessa båda försök berättades det om på Kriminalvårdens kunskapshöjande konferens kring hedersrelaterad brottslighet, som hölls utanför Norrköping i veckan. Försöken ingår i Kriminalvårdens pågående regeringsuppdrag kring att utreda förutsättningar för återfallsförebyggande insatser vid hedersrelaterade brott. 

Vill prova riktade insatser

Det är ofta svårt för Kriminalvården att veta när klienter begått hedersrelaterade brott, eftersom hedersbrott inte finns som brottsrubricering. Klientgruppen är även svår att identifiera med Kriminalvårdens befintliga risk- och behovsbedömningsinstrument samtidigt som ett specifikt behandlingsprogram för gruppen saknas. Många klienter i målgruppen genomgår  visserligen olika behandlingsprogram idag, men Kriminalvården vill prova mera riktade insatser.

Därför testas nu risk- och behovsbedömningen Patriark, respektive vårt relativt nya behandlingsprogram Relationsvåldsprogrammet, på några klienter i målgruppen.

– Ett antal utredare på några anstalter har utbildats kring hedersvåldsproblematik och i att använda Patriark. Det är en försöksverksamhet, Patriark har tidigare endast använts på Kriminalvårdens riksmottagning, berättar Anna Simonsson på frivårdsavdelningen.

Kräver omfattande bedömning

Upplägget är att de anstalter som ingår i försöksverksamheten kan använda Patriark vid ett upplevt behov av vidare bedömning. De får då kontinuerlig handledning. Hittills har detta skett på sex klienter.

– Att det är så få tror jag delvis beror på att det kräver en ganska omfattande bedömning, eftersom det hedersrelaterade inte finns dokumenterat i domen. Bland annat kan man behöva ta del av förundersökningsprotokollet, förklarar Anna Simonsson.

– De anstalter som använt Patriark tycker framför allt att det varit väldigt kvalitetshöjande att ha en utredare på plats som är kunnig i hedersfrågor.

Det är ännu för tidigt att säga om, eller hur, försöket med att använda Patriark tas vidare.

Parallellt med detta har ett antal programledare fått i uppdrag att testa Relationsvåldsprogrammet, RVP, på några anstaltsklienter med förhöjd risk att återfalla i hedersvåldsrelaterad brottslighet. Även dessa programledare har genomgått en skräddarsydd utbildning kring hedersvåldsproblematik och alla har tidigare använt RVP på relationsbrottsdömda klienter.

Försöker väga in hedersperspektivet

– Det är några få som deltar än så länge, berättar psykolog Johan Eriksson, som handleder programledarna.

Vad hoppas ni få ut av försöket?

– Vi vill prova Relationsvåldsprogrammet som metod samt få kliniska erfarenheter om hedersrelaterat våld från programrummet.

RVP är ett långt program, med upp till 40 möten. Hur har det gått hittills?

– Bra, klienterna deltar aktivt. Vi har totalt haft cirka 20 sessioner och programledarna arbetar på som vanligt, men försöker samtidigt att väga in hedersperspektivet och anpassa programmet till målgruppen. Vi hoppas kunna identifiera fler klienter och påbörja RVP med dem inom kort.

Försöket pågår även under 2020 och först därefter kan slutsatser dras kring programmets eventuella framtid i hedersvåldssammanhang.