Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Stärkt operativ samverkan kring transporter

19 december 2019

Genom en ny överenskommelse kring transporter av frihetsberövade stärker Polismyndigheten och Kriminalvården sin operativa samverkan när det gäller transportverksamheten.

I regeringens vårbudget fick Kriminalvården ett tillskott, som innebär att myndighetens förmåga att avlasta Polisen med transporter ökade. På tisdagen undertecknades en operativ samverkansöverenskommelse om inrikestransporter av frihetsberövade personer. 

– Med en bättre operativ samverkan mellan myndigheterna ökar våra förutsättningar att avlasta polisen. Överenskommelsen innebär att vi på ett pragmatiskt sätt kan lösa den här uppgiften tillsammans, säger Stefan Strömberg, generaldirektör för Kriminalvården.

Kriminalvården utökar transportverksamheten med 67 kriminalvårdare under början av nästa år och det är Polisens behov som styrt var kapacitetsökningarna sker. Överenskommelsen kommer börja gälla fullt ut 1 april och samverkan kommer utökas successivt i etapper fram till dess.

– Det här är ett viktigt första steg mot en långsiktig lösning när det gäller transporter av frihetsberövade personer. Vi ser mycket positivt på att Kriminalvården nu har fått utökade ekonomiska resurser för att ta hand om uppdraget och jag värdesätter det operativa samarbetet vi nu har med ledningen för Kriminalvården. Det här kommer leda till att vi frigör ovärderlig tid för poliser som då kan fokusera på sitt kärnuppdrag, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen Noa.