Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården inleder besparingsprogram

7 februari 2019

Kriminalvården har i dagsläget ett underskott på 560 miljoner kronor. Det väntas öka kraftigt under 2019 om ingenting görs. Därför inleds nu ett omfattande besparingsprogram.

Kriminalvården har under flera år fått neddragningar av anslagen. Myndigheten har också ålagts ett transportuppdrag, som till stora delar saknar kostnadstäckning. De tillskott som myndigheten skulle behöva finns inte med i den budget som riksdagen har fastställt för 2019.

– Vi är skyldiga att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som riksdagen beslutar. Det är å andra sidan komplicerat att göra neddragningar när det redan är fullt i häkten och anstalter och klientinflödet fortsätter att öka, säger generaldirektör Nils Öberg.

För att bromsa kostnadsutvecklingen inleddes ett effektiviserings- och besparingsarbete redan förra året. Insatserna har gett god, men långt ifrån tillräcklig, effekt. Konkreta neddragningsbeslut ska fastställas inom kort.

– Det kommer oundvikligen att innebära sänkta ambitioner på en rad områden. Men inriktningen är att kärnverksamheten ska påverkas så lite som möjligt, säger Nils Öberg.