Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hoppa direkt till innehåll

Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Diana Holma, deltagare i utbildningen "Chef i Kriminalvården – indirekt ledarskap"

Ny utbildning för indirekta chefer

12 februari 2019

Just nu går 22 chefer inom Kriminalvården en kurs i indirekt ledarskap.

​Kursen heter "Chef i Kriminalvården – indirekt ledarskap". Målgruppen är chefer med två organisatoriska nivåer under sig och som är tillsvidareanställda. Syftet är att deltagarna ska få akademisk förankring till den praktiska verksamheten. 

– Vi vill ge kunskap med stöd i vetenskap och lärandet utgår från deltagarnas verklighet. Målet är att skapa en brygga mellan teori, praktik och reflektion,  säger Anki Staaf, ansvarig för utveckling och genomförande av chefsinsatser.

Kursledaren Kjell Lindström berättar att utgångspunkten för hela programmet är de unika förutsättningar som gäller för just chefer i staten.

– Att vara chef i staten, till skillnad från privat sektor, innebär att det finns en politisk nivå och ett uppdrag att serva samhället, säger han.

Diana Holma, porträttfoto.Diana Holma, kriminalvårdschef för verksamhetsområde Umeå:

– Jag ser mest fördelar med att läsa kursen samtidigt som jag arbetar då ny kunskap kan mätas mot pågående praktik. Men visst – det kräver att jag även lägger in egen insats i form av tid och koncentrerat arbete på helger för fördjupade studier. Det är roligt att kunna plocka hem kunskapen till mitt verksamhetsområde, och försöka omsätta den.

Ilkka Rauma, porträttfoto.Ilkka Rauma, kriminalvårdschef frivården Helsingborg:

– Det är bra att det nu finns en utbildning som tar sin utgångspunkt i de särskilda utmaningar som man ställs inför som chef som leder genom andra chefer. Kursen ger också ett mer generellt perspektiv på ledning och styrning i offentlig förvaltning, vilket är nyttigt för alla chefer.

Camilla Stubbe, porträttfoto.Camilla Stubbe, sektionschef KSC PA:

– Det är en bra möjlighet att få utbyta erfarenheter med kollegor och att få med sig nya infallsvinklar ifrån föreläsare och litteratur. Det är alltid viktigt att lära sig nya saker och det är värdefullt att få möjlighet att reflektera tillsammans under kursen. Det är hög nivå på våra föreläsare och bra upplägg litteraturen, kursen ger nya synsätt och bra input för ledarskapet.

Chef i Kriminalvården – indirekt ledarskap

Utbildningen sker i nära samarbete med Uppsala universitets uppdragsutbildning. De olika teman som avhandlas under utbildningen skall kopplas till interna processer och strukturer. I kursen ingår seminarier och inlämningar och ger 7,5 högskolepoäng som examineras av Uppsala universitet.

Den pågående kursen är en pilotomgång som kommer att utvärderas innan beslut om fortsättning tas. Deltagarna är handplockade i samarbete med regioncheferna i Kriminalvården.

Exempel på föreläsare på kursen är:

Laura Hartman, docent i nationalekonomi, ordförande i Tillitsdelegationen

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi Högskolan Skövde

Olof Petersson, professor i statskunskap

Åsa Lundquist Coey,

Karin Bredin, docent företagsekonomi Linköpings universitet