Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Jenny Kärrholm chef för FoU
Jenny Kärrholm är chef för Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet, som får stöd från det vetenskapliga rådet.

Så arbetar Kriminalvårdens vetenskapliga råd

14 februari 2019

Kriminalvårdens vetenskapliga råd ska se till att myndighetens forsknings- och utvecklingsarbete håller en hög vetenskaplig kvalitet. I år består rådet av 13 professorer och en docent. Men vad gör de egentligen?

Varje år förordnar Kriminalvårdens generaldirektör ett antal medlemmar i Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Det är professorer och docenter inom ämnen som har relevans för Kriminalvårdens verksamhet, bland annat psykiatri, kriminologi, socialt arbete, beteendeforskning, psykologi, genetik och epidemiologi. Forskarna har rådsuppdraget vid sidan av sina ordinarie arbeten.

Rådgivarna ska bedöma den vetenskapliga kvaliteten i interna och externa projektförslag och även  rapporter från Kriminalvårdens egen forsknings- och utvärderingsenhet. De medverkar även i ackrediteringen av Kriminalvårdens olika behandlingsprogram, som syftar till att minska risken för återfall i brott.

Utöver det är de bollplank kring olika vetenskapliga frågor när myndigheten behöver det, samt är Kriminalvårdens ambassadörer i olika sammanhang.

– Var och en av dem har nätverk i forskningssamhället och bidrar till att vi når ut med vår forskning och med kunskap om vår verksamhet, berättar Jenny Kärrholm, chef för Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet.

Rådets medlemmar 2019:

Bengt-Åke Armelius, professor emeritus i klinisk psykologi samt legitimerad psykoterapeut, Umeå universitet
Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Claudia Fahlke, professor i psykologi och verksam vid beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset
Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Marianne Kristiansson, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och avdelningschef vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm
Paul Lichtenstein, professor i genetisk epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) på Karolinska institutet i Stockholm
Lennart Melin, professor emeritus i klinisk psykologi, Uppsala universitet
Anders Nilsson, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Fred Nyberg, professor i beroendeforskning, Uppsala universitet
Tove Pettersson, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Bo Runesson, professor i psykiatri, särskilt suicidologi, Karolinska institutet, Stockholm
Knut Sundell, docent i psykologi, verksam inom SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet
Agneta Öjehagen, socionom, legitimerad psykoterapeut och professor emerita i psykosocial forskning, Lunds universitet