Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Stadig ökning av klienter de närmaste åren

28 februari 2019

Fram till år 2022 kommer medelantalet klienter inom Kriminalvården att öka med 9 procent. Det visar nya prognoser.

Uppgifterna finns med i rapporten ”Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan” från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet. Där redovisar myndigheterna sina prognoser för åren 2019 till 2022.

För Kriminalvårdens del förutspås att medelantalet klienter ackumulerat ska öka med 9 procent under den här perioden. I antal personer handlar det om en ökning med 1 355 stycken, från 15 815 år 2018 till 17 170 år 2022.

Snabbast ökning i anstalt

Om man bryter ner siffrorna och tittar på Kriminalvårdens verksamhetsgrenar så är det anstalterna som står för den största ökningen. Här är prognosen att klientantalet stiger med 518 stycken under samma period, från 4 052 till 4 570. Det ger en ökning med 13 procent.

För både häkten och frivård förutspår man att ökningen landar på 7 procent. Antalet häktade stiger därmed från 1 695 år 2018 till 1 820 år 2022, en ökning med 125 personer. För frivårdens del stiger antalet klienter med 706 under de här åren, från 9 934 till 10 640.

Prognoserna bygger på hur antalet klienter förändrats historiskt. Det gör dem osäkra eftersom vi har haft ett trendbrott och inflödet av klienter nu vänder uppåt efter att tidigare ha minskat, menar Dan Andersson på Kriminalvårdens statistiksektion.

Ökningen kan bli kraftigare

– Prognoserna tar inte hänsyn till samtida faktorer som påverkar antalet klienter hos oss, som till exempel straffskärpningar, effektiviseringar i rättskedjan och samhälls- och brottsutvecklingen. Det trendbrott som har skett bidrar också till att osäkerheten i prognoserna ökar, säger han.

Innebär det att prognoserna är försiktiga, och att antalet klienter kan öka ännu mer fram till år 2022?

– Om man tar hänsyn till ytterligare påverkansfaktorer så kan ökningen bli kraftigare, säger Dan Andersson.

Läs mer: