Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Svartsjö på Färingsö utanför Stockholm har 65 dikor, som delvis sköts av anstaltens intagna.
Svartsjö på Färingsö utanför Stockholm har 65 kor, som delvis sköts av anstaltens intagna.

Ekojordbruk på Svartsjö

14 januari 2019

Produktionsledare Johan Johanssons arbetsdag på anstalten Svartsjö ser annorlunda ut jämfört med de flesta andras i Kriminalvården. Viss tid tillbringar han ute på fälten på Färingsö i Mälardalen, där anstalten bedriver ekologisk odling och uppfödning av kor.

Man ute på fält vid gröda.

Produktionsledare Johan Johansson arbetar med klienter, jordbruk och djurhållning på anstalten Svartsjö utanför Stockholm.

Svartsjö är en av Kriminalvårdens tre jordbruksanstalter och har både växt- och köttproduktion. Anstalten har cirka 65 dikor som betar på delar av den 400 hektar stora jordbruksmarken som anstalten arrenderar. Växtodlingen består av vall, höstraps, åkerbönor, ärtor, havre, höstvete och vårvete.

Att arbeta med djuren och odlingarna är för det mesta populärt bland intagna på anstalten. Johan brukar prata med dem om varför deras arbete är viktigt - det gör ju faktiskt att människor får mat på bordet.

Räknar in djuren

– Många uppskattar att arbeta med djuren och på helgerna sköts den dagliga kontrollen av alla kor av intagna som med hjälp av en cykel räknar in djuren på fälten, ser till att de har vatten och foder och säkerställer att de mår bra, berättar han.

Den ekologiska produktionen strävar efter att växt och djurhållning ska vara i balans, så att djuren äter foder från gården och stallgödseln används för att ge näring åt åkermarken. 

För- och nackdelar med ekoproduktion

Andra ledstjärnor i ekologiskt jordbruk är biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välmående, man använder inte heller kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Produktionsledare Johan Johansson ser både för- och nackdelar med ekologisk produktion. Den ger lägre avkastning, vilket gör att utsläppen av växthusgaser fördelas på en mindre mängd livsmedel. Stallgödsel, som rätt använt är en bra resurs enligt honom, kan vara svår att dosera och veta hur mycket näring den innehåller. Stallgödsel kräver uppfödning av djur för det kretslopp mellan djur och växter som ekologisk produktion bygger på.

I debatten om klimatpåverkan från jordbruket och köttproduktionen i synnerhet, tycker Johan Johansson att det här perspektivet glöms bort. Djuren behövs för det ekologiska jordbruket, och betesmarker med kor bidrar till att binda kol i marken.

Om anstalten Svartsjö

Svartsjö är en anstalt med 51 ordinarie platser i lägsta säkerhetsklass, alltså klass 3. Anstalten ligger i Ekerö kommun utanför Stockholm.

På dagarna kan de intagna arbeta, utbilda sig eller genomgå olika behandlingsprogram.

Arbetsområdena är jordbruk med spannmåls- och köttdjursproduktion, småindustri med snickeri, parkskötsel, vedproduktion, lokalvård och förrådsarbete.

På sin fritid har klienterna tillgång till träningslokal, tennisbana, fotbollsplan och idrottshall.

På anstalten sköter de intagna själva de dagliga sysslorna, bland annat inköp av mat, matlagning och lokalvård.