Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Johan Modin, HR-direktör
​Den nya kriminalvårdsutbildningen lyfter fram kriminalvårdaryrket som profession, säger HR-direktören Johan Modin.

Ny utbildning för nyanställda

21 januari 2019

Nu startar Kriminalvårdens nya utbildning för nyanställda. Kriminalvårdsutbildningen ska rusta nya medarbetare på bästa sätt och också synliggöra för utomstående vilket komplext yrke kriminalvårdare är.

Längden på utbildningen varierar beroende på yrkesroll. Kriminalvårdare i häkte, anstalt och transportverksamheten får den mest omfattande utbildningen på cirka ett och ett halvt år. Utbildningen genomförs på heltid med lön.

– Kriminalvårdaryrket är något som tar tid att bli bra på. En förlängd utbildningstid kommer också att ge en bättre bild av vad det är man ger sig in på för de som funderar på en ny yrkesbana. Det lyfter även fram kriminalvårdaryrket som profession, något som till exempel andra myndigheter och politiker bättre kan förhålla sig till, säger HR-direktören Johan Modin.

Bättre anpassad för uppdraget

Kriminalvårdens tidigare grundutbildning, som nu ersatts av kriminalvårdsutbildningen, var en av de kortare i Europa och jämfört med Norge och Finland var den betydligt kortare.

I nya utbildningen varvas perioder av lärande på kompetenscenter (Kriminalvårdens center för utbildning) med verksamhetsförlagd utbildning där den nyanställda får möjlighet att pröva de inlärda teorierna och metoderna och chans att omsätta kunskaper i praktiken. Det innebär att den nyanställda fortsätter att vara i en lärandemiljö även fast hen jobbar.

– Vi gör en kvalitetsförflyttning. Nu kommer vi få en utbildning som bättre matchar det svåra uppdrag vi har i det klientnära arbetet genom att vi har anpassat utbildningen till metoder som enligt forskning gynnar yrkesorienterat lärande, säger kompetensförsörjningschef Martin Klaar.

Stöd av handledare

De nya medarbetarna kommer att i den verksamhetsförlagda utbildningen stöttas av en handledare. Handledaren stödjer och hjälper och är en person att reflektera kring lärandet tillsammans med.

– Handledarna men också kollegorna kommer ha en jätteviktig roll i den nyanställdas utbildning, säger Martin Klaar.

– Även cheferna kommer att på ett helt annat sätt än idag kunna följa sina medarbetare under utbildningen.

Heini Lindell.

Heini Lindell, kriminalvårdschef för VO Salberga, uppskattar betoningen på att utveckla kunskap, snarare än att lära ut, som en röd tråd genom den nya utbildningen. Hon konstaterar att kunskapstillförsel balanseras med tid att öva och pröva under strukturerad handledning ute i verksamheten.

– Konkreta kunskapsmål och tydlig handledarroll under den verksamhetsförlagda utbildningen liksom fortlöpande återkoppling och tid till reflektion rustar de nya medarbetarna att forma en yrkesroll som utgår från kunskap och Kriminalvårdens värdegrund.

– Jag ser också en möjlighet till ett ömsesidigt lärande och ständiga förbättringar av lokal verksamhet i kölvattnet av reflektioner under den verksamhetsförlagda utbildningen.  Det är alltid nyttigt att fråga sig ”varför vi gör som vi gör” och lyfta på stenarna, säger Heini Lindell.

 

Vill du jobba hos oss?

Kriminalvården arbetar för att förbereda klienterna för ett liv utan kriminalitet. För att lyckas med det behöver vi medarbetare med olika yrken, kompetenser och egenskaper som samarbetar. Det finns fler än 70 olika inriktningar på tjänster bland våra fler än 10 000 medarbetare runt om i Sverige. Majoriteten arbetar som kriminalvårdare, men vi har också många andra viktiga yrkesroller som till exempel frivårdsinspektörer, lärare, sjuksköterskor, psykologer, jurister och administratörer. Oavsett vilket jobb vi har arbetar vi alla mot samma mål: att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Som kriminalvårdare arbetar du på någon av Kriminalvårdens anstalter och häkten. Det är du som har den dagliga kontakten med de intagna.

Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag. I kontakten med intagna övervakar du säkerhet och ordning. Du bevakar de intagna, visiterar dem och planerar deras frigivning. Genom samtal och rådgivning motiverar du dem i att reflektera över sin situation.

Läs mer om att jobba inom kriminalvård.