Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Svenskt Sigill-märkta tulpaner från A Tygelsjö

Kvalitétsmärkning på anstaltsodlade blommor

23 januari 2019

Tygelsjö är den första anstalten i Sverige med att producera Sigill-märkta blommor. Odlingarna i växthusen är nu certifierade enligt Svenskt Sigill.

- Det är extra kul att få ett bevis på att det går att bedriva denna typ av verksamhet inom Kriminalvården där vi har andra förutsättningar än odlare i samhället. Genom certifieringen blir vi mer likställda det privata, säger produktionsledare Jeanette Johansson.

De intagna på anstalten Tygelsjö, utanför Malmö, sysselsätter sig bland annat med att odla växter i de 6 000 m2 stora växthusen. I anstaltens gårdsbutik säljs de Svenskt Sigill-märkta säsongsblommorna till allmänheten. Personalen från handelsträdgården står för försäljningen, de intagna är behjälpliga med för- och efterarbetet. 

- I gårdsbutiken har vi alltid fått beröm för vår kvalitét. Svenskt Sigill-märkningen blir ett kvitto för kunderna, säger Jeanette Johansson.  

Höga krav på certifieringen

Höga krav ställs på odlaren för att bli Svenskt Sigill certifierade och kontroller görs regelbundet för att säkerställa att regelverken följs. För växthusodling innehåller regelverket exempelvis krav på rening av vattnet som släpps ut från växthuset, ett förebyggande arbete mot växtangrepp samt ett systematiskt arbete för friska blommor.

Instagram

Följ vardagen i Tygelsjös handelsträdgård på Instagram under namnet kriminalvarden_tygelsjo

Läs mer

Gårdsbutiken på anstalten Tygelsjö

Svenskt Sigill