Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Roger Yxnäs, produktionsledare anstalten Kolmården, kapar vass som ska bli sugrör.
Produktionsledare Roger Yxnäs kapar vass som ska bli sugrör.

Anstalter tillverkar sugrör av vass

15 juli 2019

Återanvändbara sugrör av helt naturligt material. Det kapas på anstalterna Kolmården och Skenäs.

Vass.

 

Sedan tre månader tillbaka hjälper anstalterna Kolmården och Skenäs till i produktionen av vassugrör, på uppdrag av ett företag i Norrköping.

Roger Yxnäs, som är produktionsledare på Kolmården, berättar att anstalten har levererat runt 100 000 färdigsågade sugrörsbitar av torkad vass under den tiden.

En knippe vass på ett bord.

 

– Vi får vass, kapar den i två olika längder, och levererar tillbaka den till företaget. Vi klarar av att köra någonstans tio-tolvtusen i veckan om vi har vass hela tiden, säger Roger Yxnäs.

Produktionen är en del av sysselsättningen för de intagna och håller för tillfället fyra klienter i arbete.

En hand håller i ett vasstrå.

 

– Det är en jättebra sysselsättning. Vi har många korttidsdömda här och då är det bra med ett jobb som är enkelt att lära ut, säger Roger Yxnäs.

Han ser även miljömässiga fördelar med uppdraget.

– Att kunna bidra till en bättre miljö och minska användningen av plast är jätteviktigt. Det känns bra att hjälpa till med det.