Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Etableringsprojektet i Svedala avbryts

3 juli 2019

Kriminalvården väljer att säga upp avsiktsförklaringen angående en anstalt i Svedala kommun.

I februari 2017 tecknade Kriminalvården en avsiktsförklaring rörande en etablering av en kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.

Nu väljer Kriminalvården att häva den avsiktsförklaringen och avbryta etableringsprojektet.

– Tyvärr har Svedala kommun inte tillgång till egen mark vilket skapat en del praktiska utmaningar och en ganska stark opinion mot en etablering. Mycket av den oro som väckts har varit baserad på känslor snarare än fakta vilket vi måste ta lärdom av i den fortsatta processen, säger Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör.

– Vi vill bredda dialogen till fler kommuner och undersöka möjligheterna till andra alternativa placeringar i södra Sverige, säger Per Björkgren, chef i region Syd.

 

Vid mediefrågor, kontakta Per Björkgren, regionchef, 070-8311047.