Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
bergs slussar utanför linköping sluss slussning utslussning
Foto: Mostphotos

Fler i utslussning borde innebära färre på anstalt?

4 juli 2019

Om Kriminalvårdens olika former av särskilda utslussningsåtgärder användes i större utsträckning kunde det kanske minska trycket på anstalterna. Eller?

Vårdvistelse:

Porträtt av Bengt Nilsson.

Bengt Nilsson.

Bengt Nilsson som jobbar med köpt vård och behandling på huvudkontoret säger att arbetet för en fungerande utslussning och övergång till frihet måste komma igång tidigt. Antalet vårdvistelser, alltså där klienten med behov av vård eller behandling bor och får behandling, har sjunkit över tid.

– Det krävs stor kunskap och erfarenhet för att förstå utbudet av behandling och för att kunna matcha klientens behov och mottaglighet med den bästa insatsen.

– Kriminalvården jobbar med kunskapsbaserad verksamhet. Därför är det fint att se att man satsar på utbildning, kunskap och duktiga handläggare.

Frivårdshandläggare Lotta Helin i Malmö menar att anstalterna har svårt att släppa klienterna till vårdvistelse.

– Deras säkerhetstänk ställer till det lite. I anstalt måste man sköta sig för att få en vårdvistelse. Men de som behöver vårdvistelse är ofta de som inte sköter sig jättebra. Har man lämnat positiva urinprov och visat att man har ett narkotikamissbruk får man inte åka, eftersom man då har misskött sig.

Problemet existerar inte bara i Kriminalvården, utan är ett problem för i princip all missbruksvård.

– Ja, alla behandlingsplaceringar är svåra. Kriminalvården har heller ingen struktur kring hur man matchar klient och behandlingshem, det är ingen som har tänkt till om det och det är synd. 

Halvvägshus:

Halvvägshus är ett boende som är öppnare än öppen anstalt, men som innehåller stöd och kontroll. De halvvägshus Kriminalvården anlitar drivs på entreprenad och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

De har numera platser både för män och för kvinnor.

– Vi borde öppna fler halvvägshus på fler ställen, exempelvis i de lite större städerna som Norrköping, Linköping och Uppsala. De är viktigt att halvvägshusen finns nära där man bor, säger Lotta Helin, frivården Malmö.

– Halvvägshusen hanterar inte några större volymer av klienter, det kanske handlar om 30-40 platser i hela landet. De är till för dem med långa straff som är på väg ut. De kan inte ha för stora problem med exempelvis missbruk om de ska klara av den utslussformen.

Bengt Nilsson på huvudkontoret påminner om den nya placeringsformen halvvägshusplats, som innebär att även personer som kommer från andra geografiska platser kan placeras nära hemmet.

– Den utslussningsmöjligheten finns från i år, och den skulle kunna användas i högre utsträckning än vi har gjort hittills.

– Jag tycker att det är fenomenalt att det finns olika kategorier av placering i hela landet även om man inte har något specifikt vårdbehov som på en vårdvistelse. En halvvägshusplats kan innehålla mer eller mindre stöd och hjälp i det dagliga livet, antingen på ett bemannat stödboende eller i ett enskilt boende hos en familj.

Frigång och utökad frigång:

Vid frigång är den intagna ute i samhället med sysselsättning om dagarna, men bor på anstalten. Det frigör alltså inga platser, men kan göra det lättare att få vardagen att fungera bättre på anstalterna trots överbeläggning.

Utökad frigång är när klienterna avtjänar slutet av sitt fängelsestraff i bostaden, med fotboja. Kriminalvårdens handbok har precis ändrats, och kvalifikationstiden som tidigare rekommenderades har tagits bort, för att underlätta utslussningsarbetet.

Kriminalvårdsjurist Lena Andersson berättar att lagstiftningen säger att halva verkställigheten ska vara gjord.

– Tidigare hade Kriminalvården strängare rekommendationer för hur lång utsluss klienter lämpligen kunde medges, om de inte hade stora behov. Vi ska fortfarande göra en ordentlig riskbedömning och även titta på behov. Jag tror att de som jobbar med utsluss inte känner sig lika styrda nu, och detta borde kunna innebära fler i utsluss.

Från första oktober i år kommer alla initialbeslut kring särskild utslussning att fattas lokalt, av kriminalvårdschefen. Än så länge bestäms all utökad frigång samt längre tider för de andra utslussningsformerna centralt.

– Det kan göra att besluten fattas snabbare, eftersom det blir kortare väg mellan utredare och beslutsfattare, säger Lena Andersson.