Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
lärcentrum sommaröppet
– Klienter skrivs in och ut hela tiden, så vi kan inte följa terminer eller fasta kurstider, säger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning.

Här längtar ingen efter sommarlov

30 juli 2019

Vi är mitt i ett efterlängtat sommarlov. Men på Kriminalvårdens lärcentrum lyser flitens lampa hela sommaren.

–Bland våra studerande finns ingen som vill ha sommarlov. De vill fortsätta läsa, konstaterar Niklas Eklöf, som bytt sina lärarstudier mot ett sommarvikariat som pedagogisk handledare på Kriminalvårdens lärcentrum på anstalten Gävle.

Niklas utbildar sig till ämneslärare i svenska och engelska, men som handledare inom Kriminalvården är uppgifterna bredare än i en ordinarie lärarroll. Han stöttar de studerande med deras kurser, men hjälper också till med administrationen runt studierna. Upplägget, undervisning och betygssättning ansvarar ordinarie lärare för. Alla lärare undervisar både lokalt och på distans.Niklas Eklöf vikarierar på lärcentrum i Gävle.

De studerande på anstalten Gävle finns på lärcentrum tre timmar om dagen, ett gäng på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Niklas beskriver miljön som lugn och trevlig och med väldigt lite stök. De flesta har hög studiemotivation och är rädda om sin utbildningsplats.

– Alla som är här vill verkligen lära sig något.

Vuxenutbildningen på Kriminalvården måste vara flexibel.

Tät antagning

– Vår organisation är så komplex. Klienter skrivs in och ut hela tiden, så vi kan inte följa terminer eller fasta kurstider. Vårt mål är att nå så många klienter som möjligt, först och främst dem med kort tidigare utbildning, säger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning.

För att klara flexibiliteten och utnyttja lärcentrumens kapacitet sker antagning normalt sett varje vecka. Men det innebär inte att alla som vill får en studieplats. Intresset är långt större än antalet platser.

De med lägst utbildning prioriteras, liksom unga under 21 år och de som inte har ett gemensamt språk med Kriminalvården och behöver läsa svenska för invandrare, SFI, eller engelska.

Grunden för studierna är den individuella studieplan som studie- och yrkesvägledaren tar fram tillsammans med de klienter som vill börja studera. Studieplanen utgår i sin tur från klientens mål med studierna.

Flexibela studier

– Det är något helt annat att läsa som vuxen. Och vuxenutbildning ger möjlighet till en betydligt större flexibilitet än den vanliga grund- och gymnasieskolan, konstaterar Lena Broo.

 Många av de studerande har dåliga erfarenheter från tidigare studier.

– De har en negativ bild med sig och tror inte de är kapabla att studera. De kan ha diagnoser eller koncentrationssvårigheter som gör att skolan har haft svårt att möta deras behov och de kan ha uppfattats som besvärliga.

För dem kan vuxenutbildningen på anstalt betyda en nystart. Här behöver man till exempel inte läsa hela program utan kan anpassa kurserna utifrån egna mål. De förutsättningarna och en lugnare studiemiljö gör att Kriminalvårdens klienter ofta har framgång med sina studier.

Stärker självkänslan

Utbildning är en viktig del för återanpassning i samhället. Men Lena Broo påpekar att det inte bara är avklarade kurser och betyg som har betydelse.

– När man går in i utbildning vidgar man sitt sätt att tänka. Det är ett steg i den personliga utvecklingen och förmågan. Dessutom växer självkänslan.

Fakta/vuxenutbildningen i Krimnalvården

Vuxenutbildningen har inga program utan bygger på enstaka kurser för att möta vuxnas skiftande behov. Det finns heller inga krav på betyg från grundskola för att läsa på gymnasial nivå. Deltagarna läser bara de kurser de behöver beroende på vad de ska använda utbildningen till, t ex vidare studier eller en plats på arbetsmarknaden.
I genomsnitt studerar 1 200 av Kriminalvårdens klienter vid ett givet tillfälle. Ansökningarna är fler än antalet platser.
Antalet platser i varje kurs påverkas både av om det finns en fysisk plats på lärcentrum och ledigt utrymme hos en behörig lärare i det sökta ämnet.
Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och sfi är ämnen som många behöver, men spanska och företagsekonomi är också populära.
Att ha en studieplan som klienten upprättar tillsammans med en studie-och yrkesvägledare är viktigt. Förutom att det står i skollagen och att man i planen stakar ut ett framtida mål, så har den med upprättad studieplan förtur till studier inom vuxenutbildningen. Det underlättar när den studerande vill fortsätta sina studier i frihet.