Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Lotta Helin, frivårdsinspektör frivården Malmö

Lotta Helin, frivårdsinspektör i Malmö, ger sin syn på möjligheterna för frivården att öka trovärdigheten i frivårdens olika påföljder.


Hur kan vi öka trovärdigheten i frivårdspåföljder?

4 juli 2019

”Det vi gör i frivården idag är trovärdigt. När jag använder Krimstics kan det bli riktigt bra samtal. Är sen klienten med på noterna kan det bli riktigt häftigt, känslan är att vi gör något professionellt”, säger Lotta Helin, frivårdsinspektör på frivården Malmö.

– Sen är det ett pedagogiskt problem att berätta för allmänheten att frivården är bra, eftersom de inte vet om att vi finns. Ta bara Sluta skjut som uppmärksammats i medierna här i Skåne, men ingen får veta att det är frivården som ligger bakom, fortsätter Lotta Helin.

En annan pedagogisk klurighet är att förmedla till domare och advokater att påföljderna är ingripande och att frivården jobbar professionellt och evidensbaserat. Lotta Helin menar att domarna som sitter i övervakningsnämnden har en väldigt god insyn i vad frivården är och gör, men övriga domare och försvarsadvokater behöver veta mer.

Mer ingripande än fängelse

– En del advokater fattar inte att skyddstillsyn är mer ingripande än två månader i fängelse. Klienter brukar berätta att deras advokat pratar om skyddstillsyn som ett sätt att slippa undan. Så är det inte. Det har varit så tidigare, men så är det inte längre.

– Domstolarna är självständiga och vi kan inte kontrollera dem. Det enda vi kan göra är att informera och samverka så gott vi kan. Den här samverkan sker på chefsnivå, för oss frivårdsinspektörer återstår att interagera med ordföranden i övervakningsnämnden.

En lagändring gör att frivården i nära framtid kan ta över beslut om misskötsamhet från övervakningsnämnden, ÖN. Som handläggare uppskattar Lotta Helin att kunna vända sig till övervakningsnämnden och tillsammans med dem resonera sig till en framkomlig väg. Hon tror att ändringen medför en ökad risk för otillbörlig påverkan.

Snabbar på processen

– Som det är i dag kan jag säga till klienten ”Det är ÖN som bestämmer om en påföljd eller konsekvens – inte jag.” Ligger beslutet hos frivården ökar risken för hot, manipulation, lismande och smicker. Det är ingenting jag har sett, men ju närmare besluten kommer frivården desto större är risken för att klienterna försöker påverka oss.

Fördelar med att ändra är att processen går snabbare: klienten och frivårdsinspektören behöver inte vänta in nästa nämndsammanträde.

– Har någon klantat sig ska konsekvensen gärna komma så fort som möjligt. Om frivården fattar besluten kan det också vara lättare att få en enhetlighet i landet. Eftersom ordföranden i ÖN är självbestämmande kan besluten i dag se olika ut från nämnd till nämnd.

Vad är ditt bästa tips för att kunna hantera ett ökande inflöde av klienter?

– Tiderna i häkte har ökat och platssituationen på häkten är besvärlig. Jag har förstått att Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en stoppkloss för polisens utredningar. Varför inte starta ytterligare ett NFC förutom det i Linköping?, föreslår Lotta Helin.

Fotnot: Krimstics är en arbetsmetod och ett förhållningssätt i frivårdens samtal med klienter, som bygger på relationsskapande och förändringsarbete.