Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Isak Enström från internationella enheten under sin presentation vid lanseringen av UNODCs e-kurs för Nelson Mandela Rules i Wien.
Isak Enström från internationella enheten belyser vikten av att utbildningsinsatser utformas utifrån komplexiteten i uppdraget och användningen av internationella standards, under sin presentation vid lanseringen av UNODCs e-kurs för Nelson Mandela Rules i Wien.

En dag med fokus på kriminalvård

18 juli 2019

Den av FN utnämnda Nelson Mandela International Day fokuserar på mänskliga rättigheter och främjar humana förhållanden på anstalter och häkten.

Den 18 juli varje år är det Nelson Mandela International Day. Detta beslutades i FN:s generalförsamling 2009. Från början fokuserade dagen framförallt på att främja mänskliga rättigheter och uppmanade var och en till både eftertanke och handlingar för att bidra till en bättre värld.

Sedan 2015 är det också en dag för att främja humana förhållanden på anstalter och häkten, och öka medvetenheten kring intagnas rättigheter samt värdesätta det viktiga arbete som kriminalvårdare världen över dagligen utför. 

2015 kom också den uppdaterade versionen av Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners från 1957. Den kom att gå under namnet Nelson Mandela Rules och ses som den viktigaste internationella standarden kopplad till behandlingen av intagna i inlåsta miljöer. Den utgör också ett ramverk för det administrativa och operativa kriminalvårdsarbetet, utvecklandet av policys och rutiner samt en grund för inspektionsmekanismer. Bland annat finns avsnitt om registrering, sjukvård, disciplinära åtgärder, sårbara grupper, inspektioner och utbildning av personal.

Skylt med intagnas rättigheter nedskrivna på svenska och arabiska. En av Kriminalvårdens medarbetare som jobbar i ett internationellt uppdrag är Anna Dahlgren, som sysslar med kriminalvårdsfrågor på plats i Palestina. Hon berättar att Mandela Rules är en ledstjärna inom kriminalvården där:

– Att arbeta med intagnas rättigheter är en kriminalvårdares vardag, oavsett förutsättningar, omständigheter och kontext. För mig har det i mina internationella uppdrag blivit tydligt att vi i Sverige kanske tar dessa rättigheter väldigt mycket för givna och glömmer att reflektera över dem i vardagen. Kanske har vi något att lära från de länder som kämpar med en helt annan verklighet än vår, och som inte har våra förutsättningar eller resurser, men som ändå lyckas sätta fokus på de intagnas rättigheter, säger Anna Dahlgren.

Rastgård på anstalt i Palestina.– Jag är imponerad över hur kriminalvårdarna här i Palestina faktiskt kan citera Mandela Rules och inte bara det, de kan koppla dem till sin egen lagstiftning, till sina egna rutinbeskrivningar och till sitt eget förhållningssätt gentemot intagna. De jobbar hårt med detta i allt från mottagande av intagna till säkerhet, behandlingsprogram och frigivning trots att de, precis som Sverige, ständigt kämpar med ekonomiska och personella resurser och stora överbeläggningar. Det är slående hur mycket vi har gemensamt i vår kriminalvårdsverklighet och hur lite som faktiskt skiljer oss åt.

Bild 1: Denna skylt finns anslagen i alla fängelser, i entréer och på samtliga avdelningar.

Bild 2: Rastgård på anstalt i Palestina. Regel nummer 23 säger att alla intagna som inte arbetar utomhus ska ha rätt till minst en timmes utevistelse per dag.