Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
mattias ekstrand
Mattias Ekstrand, frivårdsinspektör i Stockholm.

Kan lekmannaövervakare avlasta frivården?

4 juli 2019

Lekmän som övervakare har en massa fördelar. De fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin.

– Tidigare minskade lekmannaövervakaren min arbetsbörda. Idag ska jag välja ut en lekman och bedöma personen som lämplig, och sen ska klienten i alla fall träffa mig en gång i veckan. Det blir mer arbete med lekmannaövervakare än utan. En övervakare ska ju även ha handledning och stöd i sitt uppdrag.

Sedan Lotta började arbeta med Krimstics* har hon inte haft en enda lekmannaövervakare.

– Vissa klienter har stora behov och jag kan se att en lekmannaövervakare skulle göra nytta, men att motivera klienten till en insats som innebär mer arbete har vi inte riktigt tid med.

Kompetens i civilsamhället

 

 

Mattias Ekstrand, frivårdsinspektör på Fridhemsplan i Stockholm, jobbar som koodinator för lekmannaövervakare. 

– Jag är övertygad om att det är den vägen frivården ska gå. Det finns en enorm kompetens och vilja i civilsamhället. Jag får dagligen bevis på den fantastiska effekt det kan få för klienterna, om man matchar klient och övervakare rätt.

Mattias håller med om att det tar tid.

– Handläggarna har många klienter, så det är bra om det finns avsatt tid för den här frågan. Samtidigt pratas det om att besöksfrekvensen på frivårdskontoret kan glesas ut för klienter som har lekmannaövervakare.

Då finns det incitament för alla att prioritera det.

Vill se ökat användande

Mimmi Agnevald Haugen står lutad mot ett träd.

Mimmi Agnevald Haugen.

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande på Riksförbundet för Frivilliga Samhällsarbetare, tycker det är problematiskt att användandet av lekmannaövervakare har minskat i Kriminalvården.

– Jag tycker att det finns en stor samsyn mellan RFS och Kriminalvården och tillsammans kan vi utveckla nya samarbetsformer som kommer det återfallsförebyggande arbetet till gagn. Jag är glad för att vi nu ska arbeta fram en gemensam plan för hur fler klienter ska få ta del av insatsen lekmannaövervakare.

– Även insatsen förtroendeman för långtidsdömda bör användas mer. Möjligheten för klienten att ansöka om en kontaktperson via socialtjänsten inför att övervakningen upphör är också en fråga som kan väckas oftare, som en av flera pusselbitar i arbetet med att förebygga återfall.

* Krimstics är en arbetsmetod och ett förhållningssätt i frivårdens samtal med klienter, som bygger på relationsskapande och förändringsarbete.