Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården vill införa rökförbud

11 juli 2019

Kriminalvården har lämnat in en hemställan till regeringen om att införa ett generellt förbud mot rökning på anstalter och häkten.

Orsakerna till önskemålet om rökförbud i och omkring Kriminalvårdens lokaler är flera. Det handlar om olika aspekter som rör säkerhet, arbetsmiljö, hälsa och resursanvändning.

– Vi i Kriminalvården är följsamma till den utveckling som sker i samhället, där rökning begränsas allt mer. Rökningen står för stora hälsomässiga riskfaktorer, och mot bakgrund av det blir frågan om rökning inom Kriminalvården viktig. Det handlar också om arbetsmiljön för våra medarbetare som utsätts för passiv rökning, säger Christina Källgren Pettersson, enhetschef för verksamhetsutveckling i anstalt och häkte.

Säkerhetsrisker kopplade till rökning

Det finns även säkerhetsrisker kopplade till rökning, både när det gäller brandrisk och ökad risk för olika typer av ordningsstörningar. Att administrera och övervaka rökningen tar också omfattande personalresurser i anspråk.

Kriminalvården uppskattar att drygt hälften av de personer som för närvarande är intagna i anstalt eller i häkte röker dagligen. Det är en avsevärt mycket högre andel än vad som gäller för befolkningen i övrigt.

Hälsofrämjande perspektiv

– Det blir en utmaning inledningsvis och det kommer vara olika svårt på olika verksamhetsställen eftersom förutsättningarna ser olika ut, men det är viktigt ur ett hälsofrämjande perspektiv, säger Christina Källgren Pettersson.

Frågan om rökförbud har diskuterats under en längre tid. 2007 fattades det beslut om att förbjuda rökning inomhus, och den nyligen inlämnade hemställan om ett generellt rökförbud är ett steg mot ytterligare skärpning.