Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hoppa direkt till innehåll

Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
​Sarah Åhlén, Fredrik Olausson, Ulf Calvert och Cecilia Karlström diskuterade relationsvåld vid Kriminalvårdens seminarium. Foto: Alexander Ohlson
​Sarah Åhlén, Fredrik Olausson, Ulf Calvert och Cecilia Karlström diskuterade relationsvåld vid Kriminalvårdens seminarium. Foto: Alexander Ohlson

Behandling av våldsutövare på Järva-seminarium

18 juni 2019

Trots konkurrens från både fotboll och stekande sol, så letade sig en mycket intresserad publik till Kriminalvårdens seminarium om relationsvåld på Järvaveckan.

Kriminalvården har varit representerad både med rekryteringstrailern och med ett seminarium under Järvaveckan. Seminariet hölls på söndagseftermiddagen och temat var våld mot närstående med särskilt fokus på behandling av våldsutövare.

Stort mörkertal

Moderator Sarah Åhlén inledde seminariet med att konstatera att våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem, med ett mycket stort mörkertal. 22 kvinnor och 4 män mördades genom våld i en nära relation förra året. Siffran för misshandlade kvinnor och män är långt större.

Kriminalvården har på regeringens uppdrag tagit fram ett nytt behandlingsprogram för personer som är dömda för relationsvåldsbrott. Programmet kallas Predov, Preventing Domestic Violence.

Individuell behandling

– Det är könsneutralt och bygger på individuell behandling, berättade projektledare Fredrik Olausson, från Kriminalvården, och som presenterade programmet.

Cirka 300 klienter kommer att gå igenom Predov under det kommande året.

Med i panelen för seminariet var också Ulf Calvert, psykolog på Manscentrum som driver telefonlinjen Välj att sluta på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm och Skåne. Välj att sluta vänder sig till personer som är oroliga för sitt beteende. De som ringer slussas vidare till lämpliga hjälpinstanser.  

Första kontakten

Ulf Calvert konstaterade att flera av dem som ringer in inte tidigare haft kontakt med någon annan instans som exempelvis sjukvården.

– Det visar att det behövs flera ingångar för att nå de här personerna.

Det höll Cecilia Karlström, biträdande enhetschef vid Relationsvåldscentrum väst i Spånga-Tensta, med om. Där har cirka 160 personer fått stöd under det senaste året, 80 procent har varit utsatta för våld och 20 procent var våldsutövare.

Panelen var enig om att mycket skulle kunna hända om samarbetet mellan olika samhällsinstanser förbättrades. Med tanke på hur utbredda, men också komplexa problemen med relationsvåld är, så skulle många experter från olika håll behöva arbeta med de här frågorna gemensamt, från de som utarbetar lagar till behandlande instanser.

Mindre skamfyllt

Fredrik Olausson lyfte till exempel de sekretesshinder som gör att man inte kan nå, och därmed stötta våldsoffren, samtidigt som Kriminalvården behandlar de relationsvåldsdömda.

Våld mot närstående behöver också bli mindre skamfyllt att prata om, konstaterade seminariedeltagarna. Man skulle behöva lyfta frågan i så tidiga skeden som möjligt, kanske genom någon form av screening. Precis som man idag ofta ställer frågor om alkoholbeteenden borde frågan om huruvida man känner sig trygg hemma, oftare lyftas av vården och andra instanser.