Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Veterandagen 2019

Mark Tingvall och Sonja Szabolcs är två av Kriminalvårdens veteraner som fanns på plats på Djurgården.


Kriminalvården hyllar sina veteraner

29 maj 2019

I dag, 29 maj, firas Veterandagen i Stockholm och från Kriminalvården deltar ett 30-tal av de knappt 120 veteranerna.

– Veterandagen är en oerhört viktig dag för att hylla och visa tacksamhet till våra veteraner som bidragit i framförallt FN:s och EU:s fredsbevarande insatser. Kunskapen Sveriges kriminalvård besitter är mycket efterfrågad och det är betydelsefullt för oss att kunna bidra, säger Karin-Malin Pettersson, enhetschef vid Kriminalvårdens internationella enhet.

Veteranparaden gick genom Stockholm fram till ceremoniområdet vid det nationella veteranmonumentet Restare, utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården.

Veteranen Niklas Ljungblom, till vardags kriminalvårdsinspektör på anstalten Svartsjö, deltog i firandet:

– Det är väldigt roligt att vara här tillsammans med alla kollegor. Att våra insatser uppmärksammas på det här sättet är viktigt. Alla vi veteraner känns som en enda stor familj trots att det är så många olika missioner som vi har deltagit i, säger han.