Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
KOS 2018, förstasida publikation

Tydliga trendbrott i Kriminalvårdens statistik

28 maj 2019

Publikationen Kriminalvård och statistik (KOS) för 2018 är klar. Den visar på tydliga trendbrott, både i ett ökat inflöde av klienter och i ökad straffmassa.

Medelbeläggningen på anstalter och häkten ökade under 2018, främst under den senare delen av året. Ökningen har sedan eskalerat under 2019, och alla tecken tyder på att inflödet av klienter till Kriminalvården fortsätter öka inom överskådlig framtid. Det innebär ett ökat kapacitetsbehov inom alla verksamhetsgrenar; häkte, anstalt och frivård. 

– Trots den ansträngda beläggningssituationen under 2018 ser vi goda resultat i flera delar, säger kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Andelen klienter som har fått en fastställd individuell plan har ökat, vilket möjliggör ett systematiskt arbete genom hela verkställigheten för att stödja den enskilde klienten. Andelen återfall i brott ligger på en fortsatt låg nivå.

– Vi har utvecklat säkerhetsarbetet inom ett flertal områden och antalet direktrymningar är fortsatt mycket lågt, även om antalet direktavvikelser från anstalter i den lägsta säkerhetsklassen har ökat något.

Kriminalvården ska verka för att säkerställa en likvärdig och individanpassad kriminalvård oavsett kön. Antalet nya kvinnliga klienter ökade jämfört med 2017 och även i år redovisas klientstatistik för kvinnor som ett fokusområde i ett eget avsnitt.

Även statistik för ungdomar i Kriminalvården följs upp särskilt, där antalet nyintagna ökat under det senaste året.

– Svensk kriminalvård har länge varit en kriminalvård i världsklass, och med rätt förutsättningar ser vi möjligheten att fortsätta vara det, konstaterar Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Kriminalvårdens statistik